دانلود آهنگ جیگر جیگر گفته صدایت کردم

آهنگ جیگر جیگر گفته صدایت کردم با لینک مستقیم همراه متن

 

جیگر جیگر گفته صدایت کردم

 

متن آهنگ جیگر جیگر گفته صدایت کردم :

جیگر جیگر گفته صدایت کردم
ولی به سویم نکردی یک نگاه
جان و جیگر گفته صدایت کردم
ولی به سویم نکردی یک نگاه
ولی به سویم نکردی یک نگاه
تنها گذاشتی مره در نیمه راه
تنها گذاشتی مره در نیمه راه

وا چقدر رنجو عذابم کردی
به عشق خود سینه کبابم کردی
به عشق خود سینه کبابم کردی
در به در و خانه خرابم کردی
ولی به سویم نکردی یک نگاه
جیگر جیگر گفته صدایت کردم
ولی به سویم نکردی یک نگاه
جان و جیگر گفته صدایت کردم
ولی به سویم نکردی یک نگاه
ولی به سویم نکردی یک نگاه
تنها گذاشتی مره در نیمه راه
تنها گذاشتی مره در نیمه راه

 

 

 

تا که بدیدم رخ زیبای تو
برده دلم نرگس شهلای تو
برده دلم نرگس شهلای تو
من که شدم عاشق شیدای تو
ولی به سویم نکردی یک نگاه
جیگر جیگر گفته صدایت کردم
ولی به سویم نکردی یک نگاه
جان و جیگر گفته صدایت کردم
ولی به سویم نکردی یک نگاه
ولی به سویم نکردی یک نگاه
تنها گذاشتی مره در نیمه راه
تنها گذاشتی مره در نیمه راه

دانلود آهنگ