آهنگ حالا که آمد دیگری

آهنگ حالا که آمد دیگری | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

آهنگ حالا که آمد دیگری

متن آهنگ حالا که آمد دیگری  :

خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم
حالا که آمد دیگری من میروم من میروم
خداحافظ خداحافظ

حالا که دست دیگری بر هم زده دنیای ما
حالا که بر هم میخورد آرامش فردای ما
خداحافظ خداحافظ

ای تکیه ‌گاه ناتوان از ناامیدی خسته ‌ام
از بیم فرداهای دور باره سفر را بسته‌ ام
گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی
در کوره راه زندگی فانوس راه من شوی

ای تکیه ‌گاه ناتوان از ناامیدی خسته ‌ام
از بیم فرداهای دور باره سفر را بسته‌ ام
گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی
در کوره راه زندگی فانوس راه من شوی

حالا که پشت پا زدن برای تو آسان شده
حالا که لحظه ‌های تو از آن این و آن شده
خداحافظ خداحافظ

دل خون شد از امید و نشد یار یار من
ای وای بر من و دل امیدوار من
آه آه آه
خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم
حالا که آمد دیگری من میروم من میروم
خداحافظ خداحافظ

حالا که دست دیگری بر هم زده دنیای ما
حالا که بر هم میخورد آرامش فردای ما
خداحافظ خداحافظ
خداحافظ خداحافظ

دانلود آهنگ