دانلود آهنگ ساقی از محمدعلی قدمی

دانلود آهنگ ساقی از محمدعلی قدمی با لینک مستقیم همراه متن

Mohammad Ali Ghadami Saghi

آهنگ ساقی از محمدعلی قدمی

در این پست از نیلی موزیک آهنگ قدیمی ساقی را برای شما عزیزان قرار داده ایم :

متن آهنگ ساقی از محمدعلی قدمی :

دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی
ز کدام باده ساقی به من خراب دادی ساقی ساقی
ساقی خمار آلوده ام

ساقی خمار آلوده ام
بگشا بگشا بگشا در میخانه را بگشا در میخانه را
قربان چشم مست تو

قربان چشم مست تو
لبریز کن پیمانه را لبریز کن پیمانه را
نیم مستم کردی ای ساقی من ساقر به دست

نیم مستم کردی ای ساقی من ساقر به دست
یا مده می یا مرا چون چشم خود کن مست مست

یا مده می یا مرا چون چشم خود کن مست مست
کاش دست از ناز برداری که من رفتم ز دست
کاش دیگر دست من گیری که افتادم ز پای
کاش دست از ناز برداری که من رفتم ز دست
قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

قدر گل بلبل شناسد قدر قنبر را علی
ساقی خمار آلوده ام ساقی خمار آلوده ام
بگشا بگشا بگشا در میخانه را بگشا در میخانه را
قربان چشم مست تو

قربان چشم مست تو

لبریز کن پیمانه را

لبریز کن پیمانه را
نیم مستم کردی ای ساقی من ساقر به دست

نیم مستم کردی ای ساقی من ساقر به دست
یا مده می یا مرا چون چشم خود کن مست مست

یا مده می یا مرا چون چشم خود کن مست مست
کاش دیگر دست من گیری که افتادم ز پای
کاش دست از ناز برداری که من رفتم ز دست
کاش دیگر دست من گیری که افتادم ز پای
کاش دست از ناز برداری که من رفتم ز دست
قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری
قدر گل بلبل شناسد قدر قنبر را علی

دانلود آهنگ