دانلود آهنگ قدیمی پرستار ای پرستار از ایرج حبیبی

دانلود آهنگ قدیمی پرستار ای پرستار از ایرج حبیبی با لینک مستقیم

شعر و تنظیم : ایرج حبیبی

 Iraj Habibi  parstar

آهنگ قدیمی پرستار ای پرستار

در این پست از نیلی موزیک آهنگ قدیمی پرستار را برای شما عزیزان قرار داده ایم :

متن آهنگ قدیمی پرستار ای پرستار از ایرج حبیبی :

پـرسـتـار ای پـرسـتـار

طـبـیـبـم را خـبـر کـن دارم مـیـمـیـرم از درد بـرایـم گـریـه سـر کـن بـرایـم گـریـه سـر کـن

پـرسـتـار ای پـرسـتـار بـه بـالـیـنـم بـیـا

تـو کـه تـب دیـو انـه ام کـرد خـدایـا مـردم از درد خـدایـا مـردم از درد

پـرسـتـار ای پـرسـتـار

تـنـم مـیـسـوز ازدرد طـبـیـبـم را خـبـر کـن کـه تـب دیـوانـه ام کـرد

نــداره مــادره غـم دیـده ای مـن خـبـر از حـال روز و غـصـه ای مـن یـکـی پـیـدا نـمـیـشـه بـعـد مـرگـم بـریـز اشـک حـسـرت بـر مــزارم

مـیـونـه لـحـظـه هـای جـون سـپـردن بـجـز غـم مـونـس و یـاری نـدارم کـسـی نـیـسـت تـا بـدونـه رنـج و دردم گـل سـرخـی

نـهـد بـر گـور سـردم پـرسـتـار ای پـرسـتـار تـنـم مـیـسـوز ازدرد طـبـیـبـم را خـبـر کـن کـه تـب دیـوانـه ام کـرد

پـرسـتـار ای پـرسـتـار

سـرطـان ریـشـه کـرد در وجـودم دارم مـیـمـیـرم از درد دارم مـیـمـیـرم از درد نـدیـدم من بـجـز غـم از جـوانـی بـرایـم

چـون قـفـس بـود زنـدگـانـی دارم مـیـمـیـرم از درد دارم مـیـمـیـرم از درد

پـرسـتـار ای پـرسـتـار تـنـم مـیـسـوز ازدرد طـبـیـبـم را خـبـر کـن کـه تـب دیـوانـه ام کـرد

پـرسـتـار ای پـرسـتـار

طـبـیـبـم را خـبـر کـن دارم مـیـمـیـرم از درد بـرایـم گـریـه سـر کـن بـرایـم گـریـه سـر کـن

پـرسـتـار ای پـرسـتـار بـه بـالـیـنـم

دانلود آهنگ