دانلود آهنگ ملوان از آیدین دخانی

دانلود آهنگ ملوان از آیدین دخانی با لینک مستقیم

 Aidin Dokhani – Malavan

آهنگ ملوان از آیدین دخانی

متن آهنگ ملوان از آیدین دخانی :

امسال سال ماست
امسال سال ماست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
امسال سال ماست
امسال سال ماست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست

تو یه تیم نیستی واسه ما تو تموم عشقی توی دریای به این بزرگی مثل کشتی

توی هر شهری که باشی دست به دست مشتتیم واسه پرواز دوبارت مثل کوه پشتتیم

امسال سال ماست
امسال سال ماست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
امسال سال ماست
امسال سال ماست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست

همه جا توی کل شهر پیچیده دیگه این خبر ملوان یه تیم دیگه رو گذاشت پشت سر

شده یه تیم پر خطر توی خبرا پر خبر دوباره پر گرفته قوی سپید خزر

واسه ما فرقی نداره که کجای جدولی توی قلب ما تو همیشه توی لیگ برتری

تو که عشقی مثل قبل به عشق مردمت بجنگ ما به عشق تو میاییم قوی سفید خزری

امسال سال ماست
امسال سال ماست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
امسال سال ماست
امسال سال ماست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست
ملوان تیم بزرگ کل این آسیاست

دانلود آهنگ