آهنگ وقت ندارم همیشه برا پارتی

آهنگ وقت ندارم همیشه برا پارتی | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

آهنگ وقت ندارم همیشه برا پارتی

متن آهنگ وقت ندارم همیشه برا پارتی :

وقت ندارم همیشه برا پارتی
وقت ندارم همیشه برا بام بام بام
وقت ندارم همه چی قر و قاطی
وقت ندارم امشب من برا بام بام بام
[ورس یک – سپهر خلسه]
تایم ندارم من وقت محدوده
پ زنگ نزن بهم بگو بعدا توو تکست
در میرم تا نشده بحث مردونه
باید فولد کنم با اینکه دستم خوبه
میرم اوکی میشم فوری باش
هنوز تموم نشد عمو کوهیباش
هنوز آب نشد یخ مکلن
که تکست میدن میگن کجی با
کجا میخوام باشم پیش بیبیمم
با یه بی جی کوییک فاز میشنری نه
دیگه ثابت شدم پی تیکت پیچ نیستم
میگن سپی مریضه و خیلی سیکه لیدیشم
هر چی وقت میگذره، تیم شاخ تره
بریم یه جا گوشیامون سیگنال نده
دیگه خسته ایم از صدای تیک تاک همه
بشه ساعت دقیقه هاش صد و بیست بار کمه
[کورس – یسنا]
وقت ندارم همیشه برا پارتی
وقت ندارم همیشه برا بام بام بام
وقت ندارم همه چی قر و قاطی
وقت ندارم امشب من برا بام بام بام
[ورس دو – علیرضا جی جی]
جی آدم سیکیه، گردن میگیرم اگه هیکیه
معلوم نی کی کیه، امشب نیکائه یا نیکیه
پس اسنپتو لغوش کن نی وقتشو
۲ جی در بیار از کشو
بذار اسیکشن انقدر ترن افینین * لز میشن
دستش هری وینستون چهارتا الماس
زاخارا میان با ابجو دست ساز
درگیر چکین و کارت پروازِ فرداشه سفرهای جذاب
نوسا پنیده، بوسم نمیده
دم در اصرار میکنیم بمون اونم هی میگه
[کورس – یسنا]
وقت ندارم همیشه برا پارتی
وقت ندارم همیشه برا بام بام بام
وقت ندارم همه چی قر و قاطی
وقت ندارم امشب من برا بام بام بام
[ورس سه – جی جی و خلسه]
وقت ندارم من هیچوقت آآ
هر کاری کنی بازم نیستم پا
یه ریز تنها ولی برنامه ها رو من رو لیستم آره
گاسیپ رو سن چهل
آب سیب تووی بلودر
داش جون من ول بده
صدات رو مخه فاز چلچله
میگه وقت نمیکنه برا شامپاین پاپ
دخی * ما رو با یه آنلاین شاپ
همش دنبال نونی مث ژان والژان
یه تایمی هم بذار واسه بام بام بام
تایمو تایمو، تایمو تایمو تایمو چک
جدیدا پیش میاد برام کم
یه ویسکی باهاش نیاد یخ
پس کارت بانکو بده چهارتا لاین کن
که نیست زیاد الآن وقت
هی جو میدی دیره بری
بیخیال مگه چند سال تینیجری؟
[هوک – یسنا]
تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک
تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک
تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک
تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک
[کورس – یسنا]
وقت ندارم همیشه برا پارتی
وقت ندارم همیشه برا بام بام بام
وقت ندارم همه چی قر و قاطی
وقت ندارم امشب من برا بام بام بام
وقت ندارم همیشه برا پارتی
وقت ندارم همیشه برا بام بام بام
وقت ندارم همه چی قر و قاطی
وقت ندارم امشب من برا بام بام بام
[هوک – علیرضا جی جی]
تایمو تایمو تایمو تایمو تایمو چک (دیره)
تایمو تایمو تایمو تایمو تایمو چک (دیره)
تایمو تایمو تایمو تایمو تایمو چک (دیره)
تایمو تایمو تایمو تایمو تایمو چک

دانلود آهنگ