دانلود آهنگ Hey Hey Rise Up از Pink Floyd

آهنگ Hey Hey Rise Up از Pink Floyd | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Pink Floyd  – Hey Hey Rise Up

آهنگ Hey Hey Rise Up

متن آهنگ Hey Hey Rise Up از Pink Floyd :

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася
А ми тую червону калину підіймемо
А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо
А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо

 

(Хей, хей)

Ой у лузі червона калина похилилася
Чогось наша славна Україна зажурилася
А ми тую червону калину підіймемо
А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо
А ми нашу славну Україну, хей, хей, розвеселимо

 

[English translation:]

Oh, in the meadow a red viburnum has bent down low
For some reason, our glorious Ukraine is in sorrow
And we’ll take that red viburnum and we will raise it up
And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey
And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey

 

(Hey, hey)

Oh, in the meadow a red viburnum has bent down low
For some reason, our glorious Ukraine is in sorrow
And we’ll take that red viburnum and we will raise it up
And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey
And we shall cheer for our glorious Ukraine, hey, hey

دانلود آهنگ

 

نظرات خود را درباره ی این آهنگ و سایر آهنگ های منتشر شده در سایت در قسمت نظرات بنویسید .