دانلود اهنگ جمشید پروانی عاشقی

اهنگ جمشید پروانی عاشقی | فایل صوتی به همراه متن

اهنگ جمشید پروانی عاشقی

متن اهنگ جمشید پروانی عاشقی :

بشنو ناله ی دل زارم
به جز از تو کسی را دوست من ندارم
به جز از تو کسی را دوست من ندارم

باور کن ورد زبانم
در بین خوبان ، تو هستی یکی یکدانه
در بین خوبان ، تو هستی یکی یکدانه

عشق تو امید دل من
به جز عشق سودای دیگری ندارم
به جز عشق سودای دیگری ندارم

قلب تو خانه دلم شد
مکن مسافر از آن خانه و دیارم
مکن مسافر از آن خانه و دیارم

من یار توام ، یار یک دانه
عشق تو مرا کرده دیوانه
من یار توام ، یار یک دانه
عشق تو مرا کرده دیوانه
عشق تو مرا کرده دیوانه

یک تو سر خیلی خوبانی
آفت دل صنما ، تو بلای جانی
آفت دل صنما ، تو بلای جانی

چشم شوخیم از تو نداری
در شام تار عاشقان ، ماه تابانی
در شام تار عاشقان ، ماه تابانی

شمع رخسار تو را نازم
یکه تاز در جمع تمام دخترانی
یکه تاز در جمع تمام دخترانی

ناز و ادایی که تو داری
چه زیبا است ، با این قامت و جوانی
چه زیبا است ، با این قامت و جوانی

گل چیده بیای ، دانه دانه

مثلت ندیدم ، چنان پروانه
گل چیده بیای ، دانه دانه
مثلت ندیدم ، چنان پروانه
مثلت ندیدم ، چنان پروانه

خال سیاه در جبین داری
عجب چشمان غزال نازنین داری
عجب چشمان غزال نازنین داری

هر کس میشه حیران حسنت
با همین جلوه ایی که ناز غمگین داری
با همین جلوه ایی که ناز غمگین داری

گر …. نبرد با این دل
که با چنین زلفک های عنبرین داری
که با چنین زلفک های عنبرین داری

نمیشه دل از تو جدا کرد
قلب مهربان و زبان شیرین داری
قلب مهربان و زبان شیرین داری

رهایم نکن در این زمانه
چشمان تو هست ، چه عاشقانه
رهایم نکن در این زمانه
چشمان تو هست ، چه عاشقانه
چشمان تو هست ، چه عاشقانه

آرزو است باشم آشنایت
همسفر در زندگی ، همیشه همرایت
همسفر در زندگی ، همیشه همرایت

قبولم کن برای یاری
عمر و جوانی میکنم من فدایت
عمر و جوانی میکنم من فدایت

آماده برای امتحانم
همه هستی ام دلبر باشه خاک پایت
همه هستی ام دلبر باشه خاک پایت

جمشید از هفت دونه عاشوقه
…….. لطف و وفایت
…….. لطف و وفایت

نگاه گرم تو شاعرانه
لبخند داری بر لب دلبرانه
نگاه گرم تو شاعرانه
لبخند داری بر لب دلبرانه
لبخند داری بر لب دلبرانه
لبخند داری بر لب دلبرانه

دانلود آهنگ