اهنگ چشماتو واکن ستاره

اهنگ چشماتو واکن ستاره از مهدی احمدوند  | فایل صوتی به همراه متن

اهنگ چشماتو واکن ستاره

متن اهنگ چشماتو واکن ستاره :

اونی که دوستش دارم داره میمیره داره میمیره

داره میمیره داره میمیره داره میمیره داره میمیره

چشماتو واکن ستاره تو نباشی من میمیرم

قول بهت میدم دوباره دستاتو خودم میگیرم

چشماتو واکن ستاره تو نباشی من میمیرم

قول بهت میدم دوباره دستاتو خودم میگیرم

ای خدا منو ببر پیش خودت ای خدا عشق منو ازم نگیر

خیلی ناراحتم ای خدا ولی ناسپاسیامو تو به دل نگیر

قول میدم که آدم خوبی بشم ای خدا عشق منو نگیر ازم

ای خدا اونو ازم جدا نکن تو رو به بزرگیات میدم قسم

خسته ام خسته ام خسته ام

 

 

اونی که دوستش دارم داره میمیره داره میمیره

داره میمیره داره میمیره داره میمیره داره میمیره

چشماتو واکن ستاره تو نباشی من میمیرم

قول بهت میدم دوباره دستاتو خودم میگیرم

چشماتو واکن ستاره تو نباشی من میمیرم

قول بهت میدم دوباره دستاتو خودم میگیرم

ای خدا منو ببر پیش خودت ای خدا عشق منو ازم نگیر

خیلی ناراحتم ای خدا ولی ناسپاسیامو تو به دل نگیر

قول میدم که آدم خوبی بشم ای خدا عشق منو نگیر ازم

ای خدا اونو ازم جدا نکن تو رو به بزرگیات میدم قسم

خسته ام خسته ام خسته ام

اونی که دوستش دارم داره میمیره داره میمیره

داره میمیره داره میمیره داره میمیره داره میمیره

چشماتو واکن ستاره تو نباشی من میمیرم

قول بهت میدم دوباره دستاتو خودم میگیرم

چشماتو واکن ستاره تو نباشی من میمیرم

قول بهت میدم دوباره دستاتو خودم میگیرم

ای خدا منو ببر پیش خودت ای خدا عشق منو ازم نگیر

خیلی ناراحتم ای خدا ولی ناسپاسیامو تو به دل نگیر

قول میدم که آدم خوبی بشم ای خدا عشق منو نگیر ازم

ای خدا اونو ازم جدا نکن تو رو به بزرگیات میدم قسم

خسته ام خسته ام خسته ام

دانلود آهنگ