اهنگ چون اعتماد نکن تو بک گراندمه

اهنگ چون اعتماد نکن تو بک گراندمه با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Amir Ribar – Kheshab

اهنگ چون اعتماد نکن تو بک گراندمه

متن اهنگ چون اعتماد نکن تو بک گراندمه :

دل من گرفته امشب بدجورآدما حالمو میبینن از دورباید نگه دارم ظاهروبا اینکه هرشب اشک میریزم زیر پتومپلکام سنگین ریه هام سیاهفکرام مغزمو میگادبعضی وقتا که دلم میگیرهمث الان میام رو یه ملودی گیتار
کَلّم خالیه ولی همش بالامدیگه حسی ندارم حتی به کارامتو این شهر انگاری یه غریبه امفقط آرومم سر خاک مامانمیشینم مست توی ماشیننمیترسم از نور آژیرمیشه رد تماس همه زنگامگوشیم برعکس خودم فوله باتریش
میشم هر سال بیشتر دِپ تریه روز این حرص و جوشا میده سکته امچیزایی که تا پارسال میداد بِم حالالان دیگه نداره برام لذتشهر میده وایب بدمیزنم به خودم جلو آینه چَکمیرم تنها یه بطریو بالاجای رپ میشه هایده پخش
یه خشاب کورتون یه خشاب کُلتیکیشون خالی یکیشون پریکیش تو مصرف یکیش رو کَلّم
خالی شن کم کمخشابا چیه دستمیه خشاب کورتون یه خشاب کُلتیکیشون خالی یکیشون پریکیش تو مصرف یکیش رو کَلّمخشابا چیه دستم
شاید یهو گم و گور بشمبذارم بی خبر برممنی که لب تیغ راه میرممهم نی که اصن چی ازم بگنعوض میشه چرا هر ثانیه موودماوکی نمیشم حتی تو خونمیه روز میمیرم از افسردگییا فروخته میشه به شیطان روحم
میشه تو خودم حرفام خفهچون اعتماد نکن تو بکگراندمهاگه صمیمی نمیشم با هیچکسچون برام تنهایی جذاب ترهرفیقام بِم میگن جوزی حرصیتوصیف نمیشم توی هیچ ورسیمیگذره زندگی کلیشه هر روزهدفون سیگار هودی مشکی
شرمنده اگه الان منفیه فازمپس ازم نخوا منطقی باشممنم رد نمیدادم اگه سر نمیذاشتم روی سنگ مامانم
حاجی شل کن بِبرتو ام هرچی که میخوای پر کن بِبرشما که نتونستید ولی شاید یه روزی بکنه کورتون لِهَم
یه خشاب کورتون یه خشاب کُلتیکیشون خالی یکیشون پریکیش تو مصرف یکیش رو کَلّم
خالی شن کم کمخشابا چیه دستمیه خشاب کورتون یه خشاب کُلتیکیشون خالی یکیشون پریکیش تو مصرف یکیش رو کَلّمخشابا چیه دستم

دانلود آهنگ

 

 

 

نظرات شما