دانلود آهنگ بخیر میشه وطن جور موهان بند

آهنگ بخیر میشه وطن جور موهان بند | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Mohan Band – Bakhair Mesha Watan Jor

بخیر میشه وطن جور موهان بند

متن آهنگ بخیر میشه وطن جور موهان بند :

میشه یگ روز همی جم ده
کابل جان میشینیم
میشه یگ روز بخیر دره
پنجشیره میبینیم
میشه یگ روز وطن جور
شبهای خوش و پر نور
بخیر میشه وطن جور
دو روزه دنیاره بیا خوش گذرانیم
پیش هم بمانیم بیا ک باهم برویم
میله و سیله چمن بیا ک امیده ببخشیم
به دل های هم
ازی سره شهر تا او سره شهر
جوره جوره میریم با چکر دستا
بگردن بجای غصه و غم بیا ک
مهربان باشم چیزی نمیشه کم
چرا غم گینی لبخند بزن دنیا

دو روز هست نمان عمرت بسوزه

ازی سره شهر تا او سره شهر
جوره جوره میریم با چکر دستا
بگردن بجای غصه و غم بیا ک
مهربان باشم چیزی نمیشه کم
چرا غم گینی لبخند بزن دنیا

دو روز هست نمان عمرت بسوزه

 

 

 

 

هرکدام یک طرف دور از وطن
چی کنیم هم وطن مرحمه
قلبه ما چیست طبیبه
حاله ما کیست مه او تو بیا
بسازی خوده اول
هم وطن بگو ک فرقه ما چیست
بگو به فکره ما کیست
کینه ره بس کو بیا دو روزه
دنیاره بیا خوش گذرانیم
پیش هم بمانیم بیا ک باهم
برویم میله و سیله چمن
بیا ک امیده ببخشیم به دل های هم

ازی سره شهر تا او سره شهر
جوره جوره میریم با چکر دستا
بگردن بجای غصه و غم بیا ک
مهربان باشم چیزی نمیشه کم
چرا غم گینی لبخند بزن دنیا

دو روز هست نمان عمرت بسوزه

ازی سره شهر تا او سره شهر
جوره جوره میریم با چکر دستا
بگردن بجای غصه و غم بیا ک
مهربان باشم چیزی نمیشه کم
چرا غم گینی لبخند بزن دنیا

دو روز هست نمان عمرت بسوزه

 

دانلود آهنگ