دانلود آهنگ دینامیت از گروه bts

آهنگ دینامیت از گروه bts با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ و ترجمه فارسی

BTS – Dynamite

آهنگ دینامیت از گروه bts

متن آهنگ دینامیت از گروه bts :

‘Cause I-I-I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shoes on, get up in the morn’
Cup of milk, let’s rock and roll
King Kong, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone
Sing song when I’m walking home
Jump up to the top, LeBron
Ding dong, call me on my phone
Ice tea and a game of ping pong, huh
This is getting heavy
Can you hear the bass boom? I’m ready (woo hoo)
Life is sweet as honey
Yeah, this beat cha-ching like money, huh
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
I’m diamond, you know I glow up
Hey, so let’s go
‘Cause I-I-I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (hey)
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoa oh oh
Bring a friend, join the crowd
Whoever wanna come along
Word up, talk the talk
Just move like we off the wall
Day or night, the sky’s alight
So we dance to the break of dawn
Ladies and gentlemen, I got the medicine
So you should keep ya eyes on the ball, huh
This is getting heavy
Can you hear the bass boom? I’m ready (woo hoo)
Life is sweet as honey
Yeah, this beat cha-ching like money
Disco overload, I’m into that, I’m good to go
I’m diamond, you know I glow up
Let’s go
‘Cause I-I-I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (hey)
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoa oh oh
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoa oh oh
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Light it up like dynamite
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Dy-na-na-na, na-na, na-na, ayy
Light it up like dynamite
‘Cause I-I-I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite (this is ah)
‘Cause I-I-I’m in the stars tonight
So watch me bring the fire and set the night alight (alight, oh)
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoa (light it up like dynamite)
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Dy-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na, life is dynamite
Shining through the city with a little funk and soul
So I’ma light it up like dynamite, whoa oh oh

ترجمه فارسی آهنگ دینامیت از گروه bts :

چون من امشب لا به لای ستاره هام

پس تماشا کن چه آتیشی به پا میکنم و شب تیره رو روشن میکنم
صبح از خواب پا میشم و کفشامو میپوشم

یه لیوان شیر مینوشم ، بزن بریم بترکونیم
مثل کینک کونگ طبل رو میکوبم

مثل یه سنگ مدام در حال غلت خوردنم و یه جا نمی ایستم

تو راه برگشت به خونه آواز میخونم

مثل لبران جیمز بالا بالا ها میپرم

درینگ درینگ ، به گوشیم زنگ بزن
یه چای سرد و بازی پینگ پونگ

این ریتم داره خیلی باحال میشه

صدای بوم بوم بیس رو میشنوی ؟ من آمادم

زندگی مثل عسل شیرینه آره

ریتم این موزیک مثل صدای صندوق پوله

دیسکو شلوغه شلوغه ، منم دوست دارم برم ، آمادم
من مثل یه الماسم ، میدونی که چجوری میدرخشم

پس بزن بریم
چون من امشب لا به لای ستاره هام

پس تماشا کن چه آتیشی به پا میکنم و شب تیره رو روشن میکنم

تو شهر پیش میرم و با موزیک سبک فانک میدرخشم
پس میرم که این شهر رو مثل دینامیت منفجر کنم
بیا قاطی جمع شو و رفیقتم بیار

هر کسی که دوست داره بیاد

بهمون ملحق شو ، سر صحبتو باز کن

درست مثل ما با حرکات متفاوت خودتو تکون بده

فرقی نداره روز باشه یا شب ، آسمون همیشه برامون روشنه

پس ما تا طلوع خورشید میرقصیم

خانم ها و آقایان

دوای دردتون پیش منه ، پس حتما حواستون اینجا باشه

این ریتم داره خیلی باحال میشه

صدای بوم بوم بیس رو میشنوی ؟ من آمادم

زندگی مثل عسل شیرینه آره
ریتم این موزیک مثل صدای صندوق پوله
دیسکو شلوغه شلوغه ، منم دوست دارم برم ، آمادم

من مثل یه الماسم ، میدونی که چجوری میدرخشم
پس بزن بریم

چون من امشب لا به لای ستاره هام
پس تماشا کن چه آتیشی به پا میکنم و شب تیره رو روشن میکنم

تو شهر پیش میرم و با موزیک سبک فانک میدرخشم
پس میرم که این شهر رو مثل دینامیت منفجر کنم

زندگی مثل دینامیته
تو شهر پیش میرم و با موزیک سبک فانک میدرخشم

پس میرم که این شهر رو مثل دینامیت منفجر کنم

 

: کینگ کونگ یه گوریل غول پیکره و از کاراکترهای معروف تاریخ هالیوود هست.

: لبران جیمز از ستاره های بسکتبال تاریخ دنیاست و بی تی اس اینجا جهش خودش رو در دنیای موسیقی به پرش های اون که خیلی بلندن تشبیه کرده

*۳  : یه سری صندوق های پول تو مغازه ها هستن که با باز و بسته شدن صدای خاصی میدن ، اینجا منظور اون صداس و اینکه بی تی اس چقدر پول ساز هست

دانلود آهنگ