دکلمه اصالت از امید صالحی

دکلمه اصالت از امید صالحی | فایل صوتی همراه متن

 

دکلمه اصالت از امید صالحی

متن دکلمه اصالت از امید صالحی  :

اصالت از نگاهت چیست
اصالت در فتح تهران است
اصالت در شکست لشکر محمود افغان است
اصالت راندن اسکندر از میدان ایران است
اصالت در تفنگ برنو مشروطه خواهان است
نگاهی کن به اطرافت ببین امروز دل یک ایل می جوشد برای آریو برزن
برای شیرزن هایی چو بی مریم
برای مهرداد و قیصر و احسان
برای خان خانان شیرعلی مردان که روزی انگلیس را گفت :
عقابت گر بگذرد از آسمان پاک ایران پرش را باج میگیرم شده با ریشه جانم
اصالت از نگاهت چیست ؟
بخوان به نام سرداران که ایران زنده است به خون پاک اون شیران

دانلود دکلمه

  فتح تهران یکی از رویدادهای جنبش مشروطه ایران است که طی آن نیروهای مشروطه‌خواه از گیلان و نیروهای بختیاری از اصفهان در نزدیکی تهران به یکدیگر پیوستند و با فتح تهران، پایتخت سلطنت قاجار را در تاریخ ۲۵ تیر ۱۲۸۸ از کنترل محمدعلی شاه خارج کردند. در پی این رویداد، محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد و با افتتاح مجلس شورای ملی دوم، استقرار حکومت سلطنت مشروطه در ایران، پس از وقفه‌ای چند ماهه، دوباره از سر گرفته شد.

*۲  بی‌بی مریم بختیاری (زادهٔ ۱۲۵۳ منطقه بختیاری – درگذشته ۱۳۱۶ اصفهان) مشهور به سردار مریم بختیاری، نویسنده ایرانی و از زنان فعال در انقلاب مشروطه بود. خانوادۀ بی‌بی‌مریم از بانفوذترین خاندان‌های ایرانی در دوره قاجار به‌شمار می‌آمد. پدرش؛ حسین‌قلی‌خان ایلخانی (از خوانین ایل بختیاری) و برادران او؛ علیقلی خان سردار اسعد (از رهبران انقلاب مشروطه) و نجفقلی صمصام‌السلطنه (دو دوره رئیس‌الوزرای ایران) و نیز عموزادگان وی، از رجال شناخته‌شده دوران قاجار و پهلوی محسوب می‌شدند. او مادر علیمردان خان بختیاری بود.  بی‌بی‌مریم از پیشگامان مطالبات حقوق زنان و از مدافعان ملّی سرزمین ایران در خلال جنگ جهانی اول به‌شمار می‌آمد.

  علی‌مردان‌خان بختیاری (زاده ۱۲۷۱چنارود فریدن -درگذشته ۱۳۱۳ زندان قصر)، از سرداران بختیاری که با حکومت پهلوی اول از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۳ به مدت ۵ سال جنگید و به دستور رضاشاه در زندان قصر به جرم شورش در مقابل دولت مرکزی اعدام شد