دانلود آهنگ صورتگر چين از ملک‌ مسعودی

آهنگ صورتگر چين از ملک‌ مسعودی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Malek Mohammad Masoodi Sourat Gare Chin

صورتگر چين از ملک‌ مسعودی

متن آهنگ صورتگر چين از ملک‌ مسعودی :

كی شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد
يک نكته از اين معنی گفتـيم و همين باشد
جام می و خون دل هر يک به كسی دادند
در دايره قـست اوضاع چنين باشد
در كار گلاب و گل حكم ازلی اين بـود
حكم ازلی اين بـود
در كار گلاب و گل حكم ازلی اين بـود
حكم ازلی اين بـود
كان شاهد بازاری وین پرده نشين باشد
وین پرده نشين باشد
هر كو نكند فهمی زين كلك خيال انگيز
هر كو نكند فهمی زين كلك خيال انگيز
نقـشش به حرام از خود صورتگر چين باشد
نقـشش به حرام از خود صورتگر چين باشد
هر كو نكند فهمی ای جان زين كلك خيال انگيز
هر كو نكند فهمی ای جان زين كلك خيال انگيز
نقـشش به حرام از خود صورتگر چين باشد
كی شعر تر انگيزد خاطر كه حزين باشد
يک نكته از اين معنی گفتـيم و همين باشد
جام می و خون دل هر يک به كسی دادند
در دايره قـست اوضاع چنين باشد
در كار گلاب و گل حكم ازلی اين بـود
حكم ازلی اين بـود
در كار گلاب و گل حكم ازلی اين بـود
حكم ازلی اين بـود
كان شاهد بازاری وین پرده نشين باشد
وین پرده نشين باشد
هر كو نكند فهمی زين كلك خيال انگيز
هر كو نكند فهمی زين كلك خيال انگيز
نقـشش به حرام از خود صورتگر چين باشد
نقـشش به حرام از خود صورتگر چين باشد
هر كو نكند فهمی ای جان زين كلك خيال انگيز
هر كو نكند فهمی ای جان زين كلك خيال انگيز
نقـشش به حرام از خود صورتگر چين باشد

دانلود آهنگ

 

 

امیدواریم از شنیدن این آهنگ از آقای ملک‌ محمد مسعودی از اساطیر و بزرگان موسیقی لرستانی لذت برده باشید . با جست و جو در سایت نیلی موزیک می توانید از آرشیو سایت هم استفاده نمایید و نظرات و پیشنهادهای خود را در قسمت نظرات بنویسید .

نظرات شما