اهنگ میشناسم از رض

اهنگ میشناسم از رض | فایل صوتی به همراه متن آهنگ

Rez – Mishnasam

اهنگ میشناسم از رض

متن اهنگ میشناسم از رض :

می شناسم یه نفربیداره تا سحررو قالیچه ی پرنده همیشه توو سفرتوو واقعیتِ مجازی بی گوش و بصرمی گرده لای معنا دنبالِ یه اثر
اون ورِ درمی شناسم من یه نفرخوشحال از این که دنیا داده بهش همین پسربذرشُ رو اون کاشته با هرچی عشق داشتهولی نگرانِ از این که این جوون برسه ثمر
می زنم پر چند تا خونه اون ور ترمی شناسم من یه نفرهمیشه توو دلِ خطرمثل شیر وایستاده توو میدونخونوادش به دندونببرتشون از این مهلکه به در
رو گردنِ شهر شالی هست که پرشمخوب می شناسه منومنم خوب می شناسم یه نفرکه فهمیدیم باهم از این زندان باید فرار کردموندیم سر قولمون تا پیدا بکنیم یه در
آزادی، رهایی، این زندان، اجباریسیاهی، تنهایی، این بودن، تکراریدر تابش، بی تابیم، هم ساکن هم تاریکما با هم اینجاییم، در تغییر به شادی
پشتم مثل کوه، محکم عینِ سنگخودش جنس دریاستولی خب بازم دلش تنگمی شناسم یه نفر، دلِ پاکآغوش باز با چشمِ ترحبیب می مونه تا ابد، پرواز، کبوتردست گذاشت روی شونه امداد بهم نشونمگفت اینجا هرجاش یه نشونه ستیاد بگیر درست بگیر نشونه اتچِشا تیز تیر از چله درمی شناسم من یه نفراستاد، آگاه، بالا، تاج رو توکِ سرهر چقدر شدیم دور دل ها مون یه جا بودخودم گفتم برو ولی بغض توو صدام موندخوشحالم که رشد کرد و ریشه داد چقدر زودمی شناسم یه نفر گُر گرفت سوخت شد آتورگرما و نور می کرد راهمو روشندرون هر کس جوهر می کشید خط هامو پر ترنوشتم آگاه و آزاد کامل تر یه فردمنِ توو آینه جواب داد می شناسم من یه نفر
آزادی، رهایی، این زندان، اجباریسیاهی، تنهایی، این بودن، تکراریدر تابش، بی تابیم، هم ساکن هم تاریکما با هم اینجاییم، در تغییر به شادی

دانلود آهنگ