دانلود آهنگ کهنه زری کو از فرهاد دریا

آهنگ کهنه زری کو از فرهاد دریا با لینک مستقیم

Farhad Darya – Kohna Zari Ko

کهنه زری کو از فرهاد دریا

متن آهنگ کهنه زری کو از فرهاد دریا :

کهنه زری کو
کهنه زری کو
کهنه زری کو
کهنه زری کو
اشک های کهنه غم هاي کهنه درد های کهنه عشق های کهنه
داريد ميخريم
اشک های کهنه غم های کهنه درد هاي کهنه عشق های کهنه
داريد ميخريم
کهنه زری کو
کهنه زری کو

 

 

 

گل بجای گيل داروم گل بجای گيل داروم
تازه تازه دل داروم تازه تازه دل داروم
در بدل روزنامه ديوان بيدل داروم
در بدل روزنامه ديوان بيدل داروم
چراغ های بيکاره بيارين ميتوم ستاره
چراغ هاي بيکاره بيارين ميتوم ستاره
عوض گل های خشک فواره عطر هاره
عوض گل هاي خشک فواره عطر هاره
کهنه کهنه ميگيروم زر ميتوم جاييش
عشق هاي کهنه ميگيروم سر ميتوم جاييش
کهنه زری کو
کهنه زری کو

 

 

 

دل دقی ره ميگيروم دل تنگی را ميگيروم
دل دقی ره ميگيروم دل تنگی را ميگيروم
عوضش غزل ميتوم شيشه ي عسل ميتوم
عوضش قلم ميتوم روشنی و شمع ميتوم
شيشه ی گلابينه قصه های نابينه
شيشه ی گلابينه قصه های نابينه
کاسه ي مسی داری باغ اطلسي داروم
کاسه ي مسی داری باغ اطلسی داروم
قصه های کابلی مرغ کاکلی
کاسه مسی مسی باغ اطلسی
کهنه زری کو
کهنه زری کو
کهنه زری کو
کهنه زری کو
اشک هاي کهنه غم های کهنه درد هاي کهنه عشق هاي کهنه
داريد ميخريم
کهنه زری کو
کهنه زری کو

دانلود آهنگ

نظرات و انتقادات خود را از سایت نیلی موزیک در بخش نظرات درج کنید .