دانلود آهنگ آندره بوچلی پورتوفینو

آهنگ آندره بوچلی پورتوفینو | فایل صوتی به همراه متن آهنگ

Andrea Bocelli – Love in Portofino

 آندره بوچلی پورتوفینو

متن آهنگ آندره بوچلی پورتوفینو :

I found my love in Portofino
عشقم را در پورتوفینو پیدا کردم ( بخشی ار ساحل جنوا در ایتالیا )
Perché nei sogni credo ancor
چون هنوز در خواب و رویاها باور دارم
Lo strano gioco del destino
پیچ و تاب عجیب و غریب سرنوشت را
A Portofino m’ ha preso il cuor
در پورتوفینو قلب من تسخیر شد

 

Nel dolce incanto del mattino
در صبح و سحری شیرین
Il mare ti ha portato a me
دریا تو را برای من آورد
Socchiudo gli occhi a me vicino
چشمهایم را میبندم
A Portofino rivedo te
و تو را در پورتوفینو میبینم

 

Ricordo un angolo di cielo
گوشه ای از بهشت و آسمان را به یاد می آورم
Dove ti stavo ad aspettar
که در آنجا منتظر بودم
Ricordo il volto tanto amato
خاطرم بود چهره عاشق دوست داشتنی
E la tua bocca da baciar
و لب هایی برای بوسه
♪♪♪
I found my love in Portofino
در پورتوفینو عشقم را یافتم
Quei baci più non scorderò
بوسه هایی که هیچگاه فراموش نمیکنم
Non è più triste il mio cammino
دیگر سر راهم غمی نخواهد بود
A Portofino I found my love
در پورتوفینو عشقم را پیدا کردم

 

Ricordo un angolo di cielo
گوشه ای از بهشت و آسمان را به یاد می آورم
Dove ti stavo ad aspettar
که در آنجا منتظر بودم
Ricordo il volto tanto amato
خاطرم بود چهره عاشق دوست داشتنی
E la tua bocca da baciar
و لب هایی برای بوسه

 

I found my love in Portofino
در پورتوفینو عشقم را یافتم
Quei baci più non scorderò
بوسه هایی که هیچگاه فراموش نمیکنم
Non è più triste il mio cammino
دیگر سر راهم غمی نخواهد بود
A Portofino I found my love
در پورتوفینو عشقم را پیدا کردم

 

Non è più triste il mio cammino
دیگر سر راهم غمی نخواهد بود
A Portofino I found my love
در پورتوفینو عشقم را پیدا کردم

دانلود آهنگ

 

نظرات خود را درباره ی آهنگ های پخش شده در سایت در قسمت نظرات زیر پست ها بنویسید .