دانلود آهنگ بالا گلین از بابا محمود اوغلی

آهنگ بالا گلین از بابا محمود اوغلی فایل صوتی با لینک مستقیم همراه متن

Mahmudoglu  – Bala Galin

آهنگ بالا گلین

متن آهنگ آهنگ بالا گلین از بابا محمود اوغلی :

ساچین آغاریب ساچینا قوربان قوربان ساچینا قوربان
ساچین آغاریب ساچینا قوربان قوربان ساچینا قوربان
ساچی سنن حناسی منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
ساچی سنن حناسی منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
هیسلی … دیلینه قوربان دیلینه قوربان
بلین آغریریر بلینه قوربان بلینه قوربان
بلی سنن کمری منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
بلی سنن کمری منن کوسمه گیندن آی بالا گلین

 

اوزون آغریریر اوزنه قوربان قوربان اوزونه قوربان
اوزون آغریریر اوزنه قوربان قوربان اوزونه قوربان
اوزی سنن … من کوسمه گیندن آی بالا گلین
اوزی سنن … من کوسمه گیندن آی بالا گلین
اسمی پنهان دیلینه قوربان دیلینه قوربان
بلین آغریریر بلینه قوربان بلینه قوربان
بلی سنن کمری منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
بلی سنن کمری منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
الین آغریریر الینه قوربان قوربان قوربان الینه قوربان
الین آغریریر الینه قوربان قوربان قوربان الینه قوربان
الی سنن … منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
الی سنن … منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
اسمی پنهان دیلینه قوربان دیلینه قوربان
بلین آغریریر بلینه قوربان بلینه قوربان
بلی سنن کمری منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
بلی سنن کمری منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
بلی سنن کمری منن کوسمه گیندن آی بالا گلین
بلی سنن کمری منن کوسمه گیندن آی بالا گلین

 

دانلود آهنگ