دانلود آهنگ لری بیا ای مونس شویا درازم

آهنگ بیا ای مونس شویا درازم با صدای محسن سیاهپوش همراه متن

 

آهنگ لری بیا ای مونس شویا درازم

 

متن آهنگ بیا ای مونس شویا درازم :

بیا ای مونس شویا درازم
تو هم بسوز دمی د سوزه سازم
همــــه شو د خیـــالت میـــزنم دم
آخه تا کی مه وا این غم بســـازم؟
آخه تا کی مه وا این غم بســـازم؟
نکن کــــاری که دلم بــــی تو بیمیره
چشه آهــــه مـــه دامـــونتو بیــره
یه روز آخر میای زار و پشیمون
اما روزی که عاشق پیره پیـــره
اما روزی که عاشق پیره پیـــره
کجا رت نازنیــن او روزگـــارو
د فصل عاشقــــی روز بهــــارو
هوا پـــر بید د عطـــر آشنـــایـی
تــونه دییـــم د زیر نــــم بـــــارو
تــونه دییـــم د زیر نــــم بـــــارو

 

 

 

بیا ای مونس شویا درازم
تو هم بسوز دمی د سوزه سازم
همــــه شو د خیـــالت میـــزنم دم
آخه تا کی مه وا این غم بســـازم؟
آخه تا کی مه وا این غم بســـازم؟
به او روزی که مه دل به توبسسم
تموم عقل و هوشــم رت ز دسسم
د وقتی که می عشــــق تـو حردم
هنیــــم که هنیه مســــته مســــسم
هنیــــم که هنیه مســــته مســــسم
کجا رت نازنیــن او روزگـــارو
د فصل عاشقــــی روز بهــــارو
هوا پـــر بید د عطـــر آشنـــایـی
تــونه دییـــم د زیر نــــم بـــــارو
تــونه دییـــم د زیر نــــم بـــــارو

دانلود آهنگ