دانلود آهنگ تفنگ از رضا سقایی

آهنگ تفنگ از رضا سقایی  | با لینک مستقیم همراه متن

Reza Saghaei Tofang

تفنگ از رضا سقایی

متن آهنگ لری تفنگ از رضا سقایی :

ِفَنگ حِیفه کِه آهو بَکُشی آهو قِشَنگه
تِفَنگ حیفه بَِکُشی کُکِ کوهی رَنگ وِ رَنگه
تِفَنگ بَزِه وِ او دُزه فِراری
تِفَنگ جا گولَکَت سینه پِلنگه
تِفَنگ دَردِت وِ جونِم تِفَنگ بی تو نَمونِم
تِفَنگ تا تونِه دارم غَمی نارِم یِه بِرارِم
تونی یارِم، رِفیقِ روز رُوشِه شُوِ تارِم
تِفنَگ، بُردِنَه یارِم کَس و کارِم بَک حِلالِم
تِفَنگ دُشمِه مِیخَنهَ سِیل بَکو دِ جو بِیزارِم
تِفَنگ دَردِت وِ جونِم تِفَنگ بی تو نَمونِم
تِفَنگ دُشمِه دِ شُو دِ چیتِ جا بُردَه قِرارِم
تِفَنگ بَشی دِ سینَه دُشمِنِم دُزیَه یارِم
تِفَنگ دِ وَقتِ شُو دُشمِنونِم بین دُچارِم
تِفَنگ کاری بَزهِ وِ او دُشمِنِم بوسیهَ یارِم
تِفَنگ دَردِت وِ جونمِ تِفَنگ بی تو نَمونِم

ترجمه آهنگ رضا سقایی تفنگ :

ای تفنگ من حیف است که تو آهو بکشی آهو زیباست
تفنگ حیف است کبک را در کوه بکشی او رنگارنگ است
تفنگ بزن به آن دزد فراری(دزد معشوق من)
تفنگ جای گلوله ی تو سینه ی پلنگ است(پلنگ اینجا نماد بدی است دزد)
تفنگ درد و بلات به جونم ای کاش بی تو نمانم
ای تفنگ تا تورا دارم غمی ندارم ای تنها برادر و یاورم
تو رفیق روز روشن و شب تار من هستی
تفنگ،یارم (معشوقم) و تمام کس و کارم را بردند حلالم کن
تفنگ ببین دشمنانم(همانانی که یارم را بردند) در حال شادی هستند از جان بیزارم
تفنگ درد و بلات به جونم ای کاش بی تو نمانم
دشمن در شب در سیاه چادر (یا چادری که عروس را شب عروسی در آن آرایش میکنند) قرار من را برد
تفنگ در سینه ی دشمنم بنشین که معشوقم را دزدید
تفنگ وقت شب است و من گرفتار دشمنان
تفنگ تیر کشنده به آن دشمن نامردم بزن زیرا معشوق(نامزد) مرا بوسیده است
تفنگ درد و بلات به جانم تفنگ بی تو نمانم

دانلود آهنگ