دانلود آهنگ رسمی منچستر سیتی

دانلود آهنگ رسمی منچستر سیتی با لینک مستقیم

 آهنگ رسمی منچستر سیتی

آهنگ منچستر سیتی تقدیم به دوستاران این تیم در ایران از سوی نیلی موزیک :

متن انگلیسی آهنگ رسمی منچستر سیتی :

Manchester City
We are the lads who are playing to win
City
The Boys in Blue will never give in
Football is the game that we all live for
Saturday is the day we play the game
Everybody have to pull together
And together we will stand
Even if we’re playing down at Maine Road
Or if we play a million miles away
There will always be a loyal fan behind us
To cheer us on our way
City
Manchester City
We are the lads who are playing to win
City
The Boys in Blue will never give in
Blue and white we play together
We will carry on forever more
Maybe in another generation
When other…

♫♫♫ ♫♫♫

ترجمه فارسی آهنگ رسمی منچستر سیتی :

شهر منچستر
ما برادرانی هستیم که برای پیروزی بازی می کنیم
شهر
پسران آبی هرگز تسلیم نخواهند شد
فوتبال بازی ای است که همه ما برای آن زندگی می کنیم
شنبه روزی است که ما بازی را انجام می دهیم
همه باید دور هم جمع شوند
و با هم خواهیم ایستاد
حتی اگر در جاده ماین بازی کنیم
یا اگر یک میلیون مایل دورتر بازی کنیم
همیشه یک هوادار وفادار در پشت سر ما وجود خواهد داشت
برای تشویق ما در راه ما
شهر
شهر منچستر
ما برادرانی هستیم که برای پیروزی بازی می کنیم
شهر
پسران آبی هرگز تسلیم نخواهند شد
آبی و سفید که با هم بازی می کنیم
ما برای همیشه بیشتر ادامه خواهیم داد
شاید در نسلی دیگر
وقتی دیگر …

دانلود آهنگ