آهنگ رفیق بی کلک مه جان ماره

آهنگ رفیق بی کلک مه جان ماره | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

آهنگ رفیق بی کلک مه جان ماره

متن آهنگ رفیق بی کلک مه جان ماره  :

رفیق بی کلک می جان ماره زندگی ره نمک می جان ماره

اونی که در گرفتاری و سختی وه سنگ محک می جان ماره

شی خنه نیشتمه غم بار غم پر و غم مار و غم یار

غم پر و غم مار دارنه چاره غم یاره نو که دل وونه پاره

اگه همه دونن دوره مثل پروانه آخ می جان مار نوونه

می دل قرار نوونه می غم کنار نوونه پیر و خسته از این روزگار

غم شونه کنار  خنه سالاره قربون

من تی حال و زار قربون من شی جان ماره قربون

مره کشه بزن خش هاده نوازش هاده

سر المه کناره قربون می نارنه حنای قربون آخ شی جان ماره قربون

ترجمه فارسی :

رفیق بی کلک مادر جان منه
نمک زندگی من مادر جان منه
اونی که در گرفتاری و سختی
اون سنگ محک مادر جان منه
توخونه ام نشستم و غم زده ام
غم پدر و غم مادر و غم یار
غم پدر و غم مادر چاره داره
از غم یار نگو که دل پاره میشه
اگه همه دورم مثل پروانه بگردن آخ مادر جانم نمیشه
قرار دل من نمیشه غم من کنار نمیره
پیر و خسته از این روزگار
غم میره کنار
قربون سالار خونه
من قربون حال و زار تو
من قربون مادرجانم
منو بغل کن و بوسم کن و نوازشم کن
سرم رو کنارت میزارم
من قربون موهای حناییت
آخ قربون مادر جانم

دانلود آهنگ