دانلود آهنگ سردار بوکان

دانلود آهنگ سردار بوکان از شیروان بانه ای

Sardari Bokan

آهنگ سردار بوکان

نیلی موزیک آهنگ سردار بوکان را تقدیم به کرد زبان های عزیز و هواداران این تیم محبوب شمال غرب کشور می کند :

متن آهنگ سردار بوکان :

تیمی سرداری بوکان قهرمانی قهرمان
گشت هوادارکانی به جرگ و چاک و وریان
شانازی بو کوردستانی تیمی سرداری بوکان
شانازی بو کوردستانی تیمی سرداری بوکان
عاشقتین تیمی سردار پایدار بی پایدار
شانازی گلی کوردی هوادارتین هوادار
سربلیندی و نابزی هر بژی تیمی سردار
سربلیندی و نابزی هر بژی تیمی سردار
تیمی سرداری بوکان قهرمانی قهرمان
گشت هوادارکانی به جرگ و چاک و وریان
شانازی بو کوردستانی تیمی سرداری بوکان
شانازی بو کوردستانی تیمی سرداری بوکان
تو تیمی کوردستانی به دایمه قهارمانی
به هیز و غیرتت گشت یاریزانکانی
تا مردن هوادارتین هوادارتین بزانی
تا مردن هوادارتین هوادارتین بزانی
تیمی سرداری بوکان قهرمانی قهرمان
گشت هوادارکانی به جرگ و چاک و وریان
شانازی بو کوردستانی تیمی سرداری بوکان
شانازی بو کوردستانی تیمی سرداری بوکان

دانلود آهنگ

تیم فوتبال سردار بوکان یکی از تیمهای محبوب شمال غرب و کردها است .

این تیم در سال ۱۳۷۹ در شهر بوکان به صورت غیر رسمی تاسیس شده است .

ثبت و تاسیس رسمی آن در سازمان ثبت شرکتها درسال ۸۳ و توسط آقای سعید شوکتی صورت گرفته است .