دانلود آهنگ لالا لا لالا ولا دلتنگوم از مرتضی باب

آهنگ لالا لا لالا ولا دلتنگوم از مرتضی باب | فایل صوتی همراه متن

Morteza Bab – La Lay Lay Lay Azizom

 آهنگ لالا لا لالا ولا دلتنگوم از مرتضی باب

متن آهنگ لالا لا لالا ولا دلتنگوم از مرتضی باب  :

غمت تش بسه و جونم روی
غمت آتیش به جونم انداخته عزیزم
مهربونم روی بهزه جونم روی
مهربونِ بهتر از جونمی عزیزم
تو که ایطوری و خو رهتی
تو که اینجوری برا همیشه به خواب رفتی
پ مو سی کی لالی بخونم روی
من برا کی لالایی بخونم عزیزم؟
نه انگاری قهرمو‌ کردی
نه انگار با ما قهر کردی ؟
رهتی و خته نیدی نشونم روی
رفتی و خودتو بهم نشون نمیدی

چه بد کردوم که خدا داغ
چه بدی کردم که خدا داغ
رهتن تنه وردا و جونم
رفتن تو رو به جونم انداخته
نه راضی بو که تو زر خهک و
راضی نباش که تو زیر خاک باشی و
م ایچو ایطو تنا بمونم
من اینجا اینجوری تنهایی بکشم
بدهکاری خرسل تیمه
بدهکاری اشک چشمامو
نی برم رو تی کی بسونم
نمیگی برم از کی بگیرم؟

لالا لا لالا ولا دلتنگوم
لالا لا لا لا بخدا دلم تنگه
لالا لا لا روی نه‌ موقی مرگوم
لالا لا لا لا عزیز ِ نه وقت مرگم

لالا لا نونسوم ای دنیا زی و‌مو ایسونت
نمیدونستم دنیا قراره اینقدر زود تو رو از من بگیره
لالا لا لا روی و خو رهتی یا که رهته جونت
عزیزم خوابی یا جونت رفته؟؟؟

لالا لا زندی مو زر خهکه
زندگی من زیر خاکه
سی دنیا بی داغت چطورم که
نگا دنیا با غمت چه ها با من کرده
چطور ایخی زنده ویسوم مو
چجوری میخوای زنده بمونم
که داغت دنیامه پر غم ک
وقتی داغت دنیامو پر از غم کرده

لالا لا رودم دلوم تنگه
عزیزم دلم تنگته
لالا لالا مه قلبت ا سنگه.
مگه قلبت از سنگه؟

دانلود آهنگ