آهنگ man in the mirror مایکل جکسون

آهنگ man in the mirror مایکل جکسون با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ و ترجمه فارسی

 

آهنگ man in the mirror مایکل جکسون

متن آهنگ man in the mirror مایکل جکسون :

I’m Gonna Make A Change, For Once In My Life
میخوام برای یه بار هم که شده تغییری تو زندگیم بوجود بیارم

It’s Gonna Feel Real Good,
(مطمئنم) بعدش احساس خیلی خوبی خواهم داشت

Gonna Make A Difference
میخوام تفاوتی بوجود بیارم

Gonna Make It Right . . .
میخوام این بار این کار رو درست انجام بدم

As I, Turn Up The Collar On My Favorite Winter Coat This Wind Is Blowin’ My Mind
این فکر وقتی به سرم زد که یقه کت زمستونی محبوبم رو (تو زمستون) بالا آوردم

I See The Kids In The Street,
Without Enough To Eat
وقتی بچه هایی رو تو خیابون می بینم که چیزی برای خوردن ندارن

Who Am I, To Be Blind?
من کی هستم که خودم رو به کوری بزنم؟

Pretending Not To See
Their Needs
و وانمود کنم که نیازهاشون رو نمی بینم

A Summer’s Disregard, A Broken Bottle Top And A One Man’s Soul
تابستون (بی رحم) توجهی نمی کنه به بطری های شکستشون، به روح (بلند) یک انسان

They Follow Each Other On The Wind Ya’ Know
اونا تو باد، پشت سر هم حرکت می کنن،. . .خودت میدونی(چی میگم)

‘Cause They Got Nowhere To Go
چون جایی برای رفتن ندارن

That’s Why Now I Want You To Know
به خاطر همینه که حالا می خوام بدونی

I’m Starting With The Man In The Mirror
حالا من روبه روی انسانی که توی آینه هست ایستادم

I’m Asking Him To Change His Ways
دارم ازش میخوام که راهش رو تغییر بده

And No Message Could Have
Been Any Clearer
و هیچ پیغامی نمی تونه اینقدر واضح باشه

If You Wanna Make The World A Better Place
اگه میخوای دنیا رو جای خوبی کنی

Take A Look At Yourself, And
نگاهی به خودت بنداز

Then Make A Change
و بعد اون تغییر رو انجام بده

(Na Na Na, Na Na Na, Na Na, Na Nah)
I’ve Been A Victim Of A Selfish
Kind Of Love
من قربانی یه عشق خودخواهانه شدم

It’s Time That I Realize
وقتشه که بفهمم

That There Are Some With No
Home, Not A Nickel To Loan
که کسایی هستن، بدون سر پناه،
و حتی یه “پنی” هم پس انداز ندارن

Could It Be Really Me,
ممکن بود من جای اونا می بودم!

Pretending That They’re Not Alone?
(نمیتونم) تظاهر کنم که تنهاییشون رو نمی بینم

A Willow Deeply Scarred,
یکیشون زخمی شده و داره مثل بید می لرزه

Somebody’s Broken Heart
(یکی دیگشون) قلبش شکسته

And A Washed-Out Dream
(و یکی دیگشون) مغزش رو شست و شو دادن

(Washed-Out Dream)
They Follow The Pattern Of
The Wind, Ya’ See
در مسیر باد پشت سر هم راه می افتن، خودت می بینی دیگه!

Cause They Got No Place To Be
چون جایی برای موندن ندارن

That’s Why I’m Starting With Me
به همین خاطر دارم از خودم شروع می کنم

(Starting With Me!)
I’m Starting With The Man In The Mirror
حالا من روبه روی انسانی که توی آینه هست ایستادم

I’m Asking Him To Change His Ways
دارم ازش میخوام که راهش رو تغییر بده

And No Message Could Have
Been Any Clearer
و هیچ پیغامی نمی تونه اینقدر واضح باشه

If You Wanna Make The World
A Better Place
اگه میخوای دنیا رو جای خوبی کنی

Take A Look At Yourself, And
نگاهی به خودت بنداز

Then Make A Change
و بعد اون تغییر رو انجام بده

I’m Starting With The Man In The Mirror
حالا من روبه روی انسانی که توی آینه هست ایستادم

I’m Asking Him To Change His Ways
دارم ازش میخوام که راهش رو تغییر بده

And No Message Could Have
Been Any Clearer
و هیچ پیغامی نمی تونه اینقدر واضح باشه

If You Wanna Make The World
A Better Place
اگه میخوای دنیا رو جای خوبی کنی

Take A Look At Yourself, And
نگاهی به خودت بنداز

Then Make That . . .
و بعد اون. . .

(Take A Look At Yourself And
Then Make That . . .)
Change!
تغییر رو انجام بده

You Know It!
تو اینو می دونی !
You Know It!
تو اینو می دونی !
You Know It!
تو اینو می دونی !
You Know . . .
تو می دونی !
(Change . . .)
Make That Change.
و اون تغییر رو انجام بده

دانلود آهنگ