دانلود آهنگ آی مردم از داود سرخوش

آهنگ آی مردم از داود سرخوش | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Davood Sarkhosh – Ay Mardom

آی مردم از داود سرخوش

 متن آهنگ آی مردم از داود سرخوش :

آی مردم آخر ای مردم
آی مردم آخر ای مردم
یار آهنگ سفر دارد
یار آهنگ سفر دارد
رفتن تنها خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد

 

 

میرود او از کنار من
میگدازد نوبهار من
میگدازد نوبهار من
میبرد با خود
همه صبر و قرار من
میبرد با خود
همه صبر و قرار من
آی مردم آخر ای مردم
آی مردم آخر ای مردم
یار آهنگ سفر دارد
یار آهنگ سفر دارد
رفتن تنها خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد

 

 

 

میرود او از کنار من
میگدازد نوبهار من
میگدازد نوبهار من
میبرد با خود
همه صبر و قرار من
میبرد با خود
همه صبر و قرار من
آی مردم آخر ای مردم
آی مردم آخر ای مردم
یار آهنگ سفر دارد
یار آهنگ سفر دارد
رفتن تنها خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
راه بی همراه خطر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد
آی مردم آخر ای مردم
عاشقی خون جگر دارد

دانلود آهنگ