آهنگ اصالت لر از هومیر

آهنگ اصالت لر از هومیر | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

HoomirEsalate Lor

اثری از هومیر
آواز و تنظیم : امید جهان
ویژوآل آرت : برادران قدرتمند سُلا

اصالت لر از هومیر

متن آهنگ اصالت لر از هومیر :

یه روزگارونی خدا بی لر
یه روزگاری لر یه لشکر بی
دم دار هر حونش یه برنو وُ
من پیشتو هر لر یه سنگر بی

هر شیرزن ، طحره یه سرباز و
هر شیرکر سردار ایلش بی
ار زندگی سی لر دلیلی داشت
مردونگی تهنا دلیلش بی

هر مرد لر سی خوش یه خانی بی
خانیشه بردن نوکر آوردن
برنوی محرم بوشه وش اهسن
قطاره و کولش درآوردن

غرور لهرل ره اصالت ره
او شوکله نه و سرش بردن
کله نهان و سر تبار لر
چقه زنارشه درآوردن

دهس پتی کردن ولش ، بهدش
پی سر خشو ایلش درو کردن
دهسلشه پی سر بی پخو بهسن
جر جنگ هی بونه شرو کردن

داین اصالت لرله دم برد
کردن در حق لر نامَردی
اومن و منجی میلری کردن
جر کچی بی ، لر و بی بردی

لر تا که خرد ، چماق زن من مازش
دوتی دوتی کردن و هر مردش
من ورد نامردی د جی جون بی
د هر کری خوش بی وُ واکردش

تحریک کردن مردل ایله
ککانه بر علیه ککا روندن
زهنله هم و جون یک بهسن
من گوش ایلم‌فتنه ها خوندن

محرم بوا صد جا سرش اشکهست
پس گوش عاموزایه برد آبی
ککاگری دم ری ککا جون دا
خین من لشش دم ریش سرد آبی

لر نیترهس تسلیم وابو نه
باید یه کاری سی بواش ایکرد
من خین مرد لر نیسی ترس
تسلیم وانیبو وته ای مرد

راهی نیاشت قوم و تبار لر
باید که سی ناموسش ایجنگهس
ورسا زر و ری کرد تاریخه
تاریخ لر ؟بی غیرتی؟ هرگز

لر کوچو تیسو من سری خر بی
کی تیسو اشنفته بدهره لر
برنو ، وَ زون په مه نیی ادبار؟
دیدی تفنگچینی تو بهزه لر؟

لر غیرتی وابی و دهس واکرد
ورگشت اصالت و کل و گاله
زن لر و سر که چارقیه از نو
مردش و بر که چقه و شاله

ورگشت مردی و جوونمردی
محرم بوا ککایله صل دا
نهال خشک اما اصیل لر
ریشه ترکنا وُ وَ نو گل دا
وابی پشیمون هرکسی روزی
قوم و تبار لهرله هل دا

دانلود آهنگ