دانلود اهنگ عمه لر

اهنگ عمه لر | فایل صوتی به همراه متن

اهنگ عمه لر 

متن اهنگ عمه لر :

بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر
بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر

 

 

بویونا قوربان دسین عمه لر عمه لر
بویونا حیران دسین عمه لر عمه لر
بویونا قوربان دسین عمه لر عمه لر
بویونا حیران دسین عمه لر عمه لر
بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر
بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر

 

 

خنچالاری یان یانا عمه لر عمه لر
سس یاییلیب هر یانا عمه لر عمه لر
خنچالاری یان یانا عمه لر عمه لر
سس یاییلیب هر یانا عمه لر عمه لر
بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر
بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر

 

 

خوشبخت اولسون آی الله قارداشیمین بالاسی
گوزون آیدین بیز دییک بئی گلین آتاسی
خوشبخت اولسون آی الله قارداشیمین بالاسی
گوزون آیدین بیز دییک بئی گلین آتاسی
بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر
بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر

 

 

 

بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر
بو تویدا اویناسینار عمه لر عمه لر
اورهدن اویناسینار عمه لر عمه لر

دانلود آهنگ