دانلود اهنگ میلاد بیرانوند کل کل ریزونه

اهنگ میلاد بیرانوند کل کل ریزونه | فایل صوتی با کیفیت بالا با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

میلاد بیرانوند کل کل ریزونه

متن اهنگ میلاد بیرانوند کل کل ریزونه :

تو کِه رنگت رنگین‌تر ئِه رنگ شِراوئَه

تو کِه دَمت اِنارتِر ئِه تنگ سیاوئَه

تیخِ هورهَ وَر چَمت شیرین شکره دمت

تیخه هور ور چیمت شیرین شکره دمت
تیخه هور ور چیمت شیرین شکره دمت
بوری گری لا بگر تا گل برشن مر
بوری گری لا بگر تا گل برشن مر
سرت بوری گری لا بگر تا گل برشن مر سرت♭♪
کِل کِل کِل لرزونه یَزم نوئه‌دارونهَ
کِل کِل کِل لرزونه یَزم نوئه‌دارونهَ
سازنه بِژن سازت نِمهِ نوله وارونهَ
سازنه بِژن سازت نِمهِ نوله وارونهَ
نِمهِ نوله وارونهَ

تَم و تِیم واوئَه روئَه تا شو چِله خاو پوره
تَم و تِیم واوئَه روئَه تا شو چِله خاو پوره
هَر یَک وَ سازه موشن بی‌چِرچ بنیش ئِه روله
هَر یَک وَ سازه موشن بی‌چِرچ بنیش ئِه روله
کِل کِل کِل لرزونه یَزم نوئه‌دارونهَ
کِل کِل کِل لرزونه یَزم نوئه‌دارونهَ
سازنه بِژن سازت نِمهِ نوله وارونهَ
سازنه بِژن سازت نِمهِ نوله وارونهَ
نِمهِ نوله وارونهَ

ساز و سویره چوپی کر کل ژنن اسون دوی کن
ساز و سویره چوپی کر کل ژنن اسون دوی کن
کلون وه یک جمع بینه اری دلخوشی شوی کر
کلون وه یک جمع بینه اری دلخوشی شوی کر
اری دلخوشی شوی کر
کِل کِل کِل لرزونه یَزم نوئه‌دارونهَ
کِل کِل کِل لرزونه یَزم نوئه‌دارونهَ
سازنه بِژن سازت نِمهِ نوله وارونهَ
سازنه بِژن سازت نِمهِ نوله وارونهَ
نِمهِ نوله وارونهَ

 

 

دانلود آهنگ