دانلود آهنگ ای زمانه از داود سرخوش

آهنگ ای زمانه از داود سرخوش | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Davood Sarkhosh – Ay zamaana

ای زمانه از داود سرخوش

 متن آهنگ ای زمانه از داود سرخوش :

ای زمانه زمانه بی وفایی در بیگیری
ای جدایی جدایی از کجایی در بیگیری

ای جدایی جدایی از کجایی در بیگیری

شبهای بی ترانه نمانه نمانه
بی مهری زمانه نمانه نمانه

شبهای بی ترانه نمانه نمانه
بی مهری زمانه نمانه نمانه
دلهای آدمها زار بسوزه بسوزه
آدم برای میهن بخوانه بخوانه

دلهای آدم زا زار بسوزه بسوزه
آدم برای میهن بخوانه بخوانه

ای زمانه زمانه بی وفایی در بیگیری
ای جدایی جدایی از کجایی در بیگیری

 

 

 

دلهای بی تحمل شکسته شکسته
پیوند شاخه و گل شکسته شکسته

دلهای بی تحمل شکسته شکسته
پیوند شاخه و گل شکسته شکسته
دنیای بی مروت چه کرده چه کرده
که ذره ذره کابل شکسته شکسته

دنیای بی مروت چه کرده چه کرده
که ذره ذره کابل شکسته شکسته
ای زمانه زمانه بیوفایی در بیگیری
ای جدایی جدایی از کجایی در بیگیری

 

 

شبهای بی ترانه نمانه نمانه
بی مهری زمانه نمانه نمانه

شبهای بی ترانه نمانه نمانه
بی مهری زمانه نمانه نمانه
دلهای آدمها زار بسوزه بسوزه
آدم برای میهن بخوانه بخوانه

دلهای آدم زا زار بسوزه بسوزه
آدم برای میهن بخوانه بخوانه

ای زمانه زمانه بی وفایی در بیگیری
ای جدایی جدایی از کجایی در بیگیری

دانلود آهنگ