دانلود آهنگ مازندرانی بچه قرتی فرشاد حداد

دانلود آهنگ مازندرانی بچه قرتی فرشاد حداد با لینک مستقیم

Bache GhertiFarshad Hadad

بچه قرتی فرشاد حداد

متن آهنگ بچه قرتی فرشاد حداد :

همونی دل دوستمه
یاری شهری گذر ره
کله جا نیره میجا بییرن می جان دلبر ره
هلا می گردن، گلوبند اسم پدره
نامردی بزونه بشکنینه منی دست و سر ره
اسا دتر دره تی ور
پولدار بچه لاتی
کی دارنه یاری دست ره
اون سوسول بچه قرتی
انی وره مست هاکنم امشو ره تا صوایی
ساقی فقط پیک ره بشن حال خرابه خدایی

ساقی فقط پیک ره بشن حال خرابه خدایی

♬♬ ♬♬ ♬♬
جان دلبر، اگر پنجتیر پرون دووشه می دست، نینه بواشی مال ناکس

نینه بواشی مال ناکس
هی بی وفا
این ره بدون به شهر شهر خیلی کچیکه
اونی که تی دست ره داینه می قدیمی رفیقه
اسا گنی می دلبر ره چیسه خیلی چریکه
چی دوننی شهری دله بیتنه می حکم تیر ره

بیتنه می حکم تیر ره

اسا دتر دره تی ور
پولدار بچه لاتی
کی دارنه یاری دست ره
اون سوسول بچه قرتی
انی وره مست هاکنم امشو ره تا صوایی
ساقی فقط پیک ره بشن حال خرابه خدایی

ساقی فقط پیک ره بشن حال خرابه خدایی

دانلود آهنگ

امیدواریم از این آهنگ مازندرانی لذت برده باشید چنانچه در دانلود آهنگ ها مشکل داشتید و یا انتقاد و پیشنهادی داشتید در بخش نظرات نیلی موزیک مطرح نمایید تا رسیدگی شود .

برای دانلود آهنگ سحر از رامین مهری اینجا کلیک کنید .