اهنگ بی قرار از رحمت عبدالله نژاد

آهنگ بی قرار از رحمت عبدالله نژاد با لینک مستقیم همراه متن

Rahmat Abdullah Nejad – Be Gharar

بی قرار از رحمت عبدالله نژاد

متن آهنگ بی قرار از رحمت عبدالله نژاد :

دوور له باڵا و چاوی کاڵت ئه و دڵه م چۆن بسروێ

چۆن به سه ر که م ڕۆژگاری تار وڵێڵی وه ک شه وێ

لێم گه ڕێ با تێر بکه م سه یری دوو چاوی مه ستی تۆ

قانعم بۆ چرکه ساتێک چاوه کانم پێت که وێ

هه ر له سه ر قه ول و به ڵێنێت مانگ و ساڵم تێپه ڕاند

چاوەروانم بێیی گوڵی من گه رمه ژوانیک هه ڵکه وێ

ڕۆژ و شه و تێپه ڕ ده که م من بەو ئومێده ی بێیه ڕێ

به ڵکوو له و کۆڵمی گه شی تۆ سووکه ماچم ده سکه وێ

بێقه رارم بۆ ووچانێک بێمه نێو باغی گوڵت

باغه وانم باغه وانیش هه ر له نێو باغ ده سره وێ

تاکوو گه رمی له ش بمێنێ و تا هه ناسه م بێته ده ر

دڵنیامه  تاکوو مردن ده مبه ده م دڵ تۆی ده وێ

لێم گه ڕێ جارێ هه ناسه م لابدا ڕووبه ندی ڕووت

با گوڵی روخسارو جوانی و پێکه نینت ده رکه وێ

وه ک غه زه ل شێته که دێته سه ر خه یاڵی تۆ دڵم

کوا دڵی سه ر شێتی ئاوات به و خه یاڵه ده سره وێ

دانلود آهنگ

 

نظرات شما