دانلود آهنگ جره جو از داود سرخوش

آهنگ جره جو از داود سرخوش | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Davood Sarkhosh – JaraJo

جره جو از داود سرخوش

 متن آهنگ جره جو از داود سرخوش :

شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
تو آمدی تای باغ مه آمدم پشت باغ
مه آمدم پشت باغ
هر دوی مو کدی مزاغ
هر دوی مو کدی مزاغ
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
تو آمدی تای جوی,تای جوی
مه آمدم پشت جوی,مه آمدم پشت جوی
تو آمدی تای جوی,تای جوی
مه آمدم پشت جوی,مه آمدم پشت جوی
هر دوی مو کردی گفتگوی شیرین زبو (جره جو)
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
مه آمدم تای بام , تای بام
تو آمدی پشت بام , تو آمدی پشت بام
هردوی مو گفتی دو کلام ,
هردوی مو گفتی دو کلام ,
مه آمدم تای بام , تای بام
تو آمدی پشت بام , تو آمدی پشت بام
هردوی مو گفتی دو کلام , شیرین زبو (جره جو)
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
تو آمدی تای باغ مه آمدم پشت باغ
مه آمدم پشت باغ
هر دوی مو کدی مزاغ
هر دوی مو کدی مزاغ
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
مه آدم تای را ,تای را,تای را
تو آمدی پشت را , تو آمدی پشت را
هر دوی مو کردی یک نگا , شیرین زبو (جره جو)
هر دوی مو کردی یک نگا , شیرین زبو (جره جو)
مه آدم تای را تو آمدی پشت را
هر دوی مو کردی یک نگا
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)
شیرین زبو (جره جو)
ماه تابو (جره جو)
شاه تابو (جره جو)
باریک میو (جره جو)
دایت میو (جره جو)

دانلود آهنگ