اهنگ حکایتنامه از مصطفی توکلیان

آهنگ حکایتنامه از مصطفی توکلیان | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Aydin Kurtoglu – Hekayatnameh

حکایتنامه از مصطفی توکلیان

متن آهنگ حکایتنامه از مصطفی توکلیان :

تو گه چویی وه دو ته وه ناو خه دا اشکستم(تو که رفتی من از داخل شکستم)
ژه ژونیه خه اگرم تا ژه هرده هولدستم(حالا از زانو هام میگیرم تا از زمین بلند شم)
من اگوت تو امینی من ناویژی و ناترکینی(میگفتم میمونی و ترکم نمیکنی)
گپ من دایم وایه خه ژه من ناروینی(حرفم دائم این بود خودتو ازم قایم نمیکنی)

نه تیکانم نه گوله گه بگوم ته بیشینم(نه خارم نه گلوله ک بتونم به درد بیارم تو رو)
جور ته وه من گریه وه گوچگ که گینم(این ستم تو رو در حق خودم به کی بگم )

گپو کاره ته چما وه هو درا ناخوینه (حرفات باکارات چرا مث هم نیستن)
پچی پچی جان دیم چاوه ته من ناوینه (زره زره دارم جون میدم منو نمیبینی)
مینا جل و برگگ ته از ژه خه ایخستم
له هسبگ لینشتی ته ژه ترک ایخستم

امان امان
ته چما همیزا خه سا کسگ هنه وه گر
هیلی دانی لور خه پوره خه سا ویی شه گر
حکایت منو ته مینا برف و گه وه
ازانم رانکتی ته خه لیخستیه خوه
نیگا مامه وتنه کس لمن ناوه خادیی
فقه یکه گپگ بوه ته ژه من چه بده دیی

 

دانلود آهنگ