دانلود آهنگ اخومت از آرمان بختیاری

آهنگ اخومت از آرمان بختیاری | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

 Arman Bakhtiari Ekhomet

 

اخومت از آرمان بختیاری

متن آهنگ اخومت از آرمان بختیاری :

یه روز ی اویدم به درمال تیم وست به دودری تیه کال
عشق دودر زید منه دل مو نترم دی به فکرس نبوم مو
مو به قوربون او ره رهدن تو موبه قوربون او تیل تو
اینشینم سر ره مندیرتو ز روزی که مو دیدمت نیبرم خو
ز روزی که مو دیدمت نیبرم خو
اخومت باز اخومت تا ابد بت اگومت خین مکن منه دلم مو اخومت
اخومت باز اخومت تا ابد بت اگومت خین مکن منه دلم مو اخومت

نگیر هی بهونه سی دل مو نگو که نیخوم دیدن تو
اگر بگوی ادوم همه دنیا سی یه بار دی دیدن تو
به دنیایی ایرزه هنی برق تیلت، لر تی وی
اگر رهدی عزیزوم ایمنم تی به رهت
اگر رهدی عزیزوم ایمنم تی به رهت
اخومت باز اخومت هنی ام بت اگومت خین مکن منه دلوم مو اخومت
اخومت باز اخومت تا ابد بت اگومت خین مکن منه دلوم مو اخومت

یه روز ی اویدم به درمال تیم وست به دودری تیه کال
عشق دودر زید منه دل مو نترم دی به فکرس نبوم مو
مو به قوربون او ره رهدن تو موبه قوربون او تیل تو
اینشینم سر ره مندیرتو ز روزی که مو دیدمت نیبرم خو
ز روزی که مو دیدمت نیبرم خو
اخومت باز اخومت تا ابد بت اگومت خین مکن منه دلم مو اخومت
اخومت باز اخومت تا ابد بت اگومت خین مکن منه دلم مو اخومت

نگیر هی بهونه سی دل مو نگو که نیخوم دیدن تو
اگر بگوی ادوم همه دنیا سی یه بار دی دیدن تو
به دنیایی ایرزه هنی برق تیلت، لر تی وی
اگر رهدی عزیزوم ایمنم تی به رهت
اگر رهدی عزیزوم ایمنم تی به رهت
اخومت باز اخومت هنی ام بت اگومت خین مکن منه دلوم مو اخومت
اخومت باز اخومت تا ابد بت اگومت خین مکن منه دلوم مو اخومت

دانلود آهنگ

 

نظرات خود را درباره ی این آهنگ و سایر آهنگ های منتشر شده در سایت در قسمت نظرات بنویسید .