دانلود آهنگ دروم میلاد قربانی

دانلود آهنگ دروم میلاد قربانی با لینک مستقیم

DeromMilad Ghorbani

آهنگ دروم میلاد قربانی

متن آهنگ دروم میلاد قربانی :

دروم دروم  دروم  دروم

دروم اگر خواینی جهانی ووشه، لالی صحبت مازندرانی ووشه
تی تن خواینی شلوار پلنگی ووشه، لالی صحبت مازندرانی ووشه
تی کار و بار ونه صحرایی ووشه، لالی صحبت مازندرانی ووشه
گلی زمه شی مازرونی میرمه، نازمه شی نام و نشونی میرمه
تیسه بهاری ککی وومه

تیسه بهاری ککی وومه

اگر بخوای تی وسه باغی وومه
دروم اگر خواینی جهانی ووش

لالی صحبت مازندرانی ووشه

لالی صحبت مازندرانی ووشه
♬♬  ♬♬  ♬♬

امان آی یار امان آی

امان آی یار امان آی

امان آی یار امان آی
خوایمه تره عقد هاکنم، نو که نا نخوامه
شخد ره بد بخت هاکنم، نو که نا نخوامه
خوایمه که تی خواستگار برسم، نو که نا نخوامه
با شی پیر و مار برسم، نو که نا نخوامه
می دلبر، می دلبر، نو که نا نخوامه
برو چمنی کوتر، برو کوهی کبوتر

دانلود آهنگ

امیدواریم از این آهنگ مازندرانی لذت برده باشید چنانچه در دانلود آهنگ ها مشکل داشتید و یا انتقاد و پیشنهادی داشتید در بخش نظرات نیلی موزیک مطرح نمایید تا رسیدگی شود .

برای دانلود آهنگ شلوار پلنگی از میلاد قربانی اینجا کلیک کنید .