دانلود آهنگ مازندرانی بمیرم حامد پهلان

دانلود آهنگ مازندرانی بمیرم حامد پهلان با لینک مستقیم

Bamirem– Hamed Pahlan

آهنگ مازندرانی بمیرم حامد پهلان

متن آهنگ مازندرانی بمیرم حامد پهلان :

بـَمیرم … بـَمیرم کیجا مازرونی ِ دور
بـَمیرم … بـَمیرم بهشر و ساری ِ دا
بـَمیرم … بـَمیرم قائمشهریای ِ دور
بـَمیرم … بـَمیرم دوست و رفیقای ِ دور
بـَمیرم … بـَمیرم آمل و بابل ِ دا
بـَمیرم … بـَمیرم محمودآبادی ِ دا
بـَمیرم … بـَمیرم غیرت ِ مردای ِ نور
بـَمیرم … بـَمیرم بچه بامرام کـُجور
بـَمیرم … بـَمیرم بـَمیرم … بـَمیرم

کیجای ِ شهسواری بـَمیرم … بـَمیرم
لهجه ی ِ رامسری من بـَیرم بـَمیرم ….بـَمیرم
صحرای ِ مردی ِ دا بـَمیرم … بـَمیرم
دست به چو مردی ِ دا بـَمیرم … بـَمیرم
نوشهر چالوسی ِ من بـَمیرم … بـَمیرم
۳۰سال ِ سردی ِ من بـَمیرم … بـَمیرم
گرما و سرمای ِ دور بـَمیرم … بـَمیرم
شه طرفدارای ِ دور بـَمیرم … بـَمیرم

کیجا مازرونی ِ دور بـَمیرم … بـَمیرم
بهشر و ساری ِ دا بـَمیرم … بـَمیرم
قائمشهریای ِ دور بـَمیرم … بـَمیرم
دوست و رفیقای ِ دور بـَمیرم … بـَمیرم
آمل و بابل ِ دا بـَمیرم … بـَمیرم
محمودآبادی ِ دا بـَمیرم … بـَمیرم
غیرت ِ مردای ِ نور بـَمیرم … بـَمیرم
بچه بامرام کـُجور بـَمیرم … بـَمیرم
بـَمیرم … بـَمیرم کیجا گرگانی ِ دور
بـَمیرم … بـَمیرم جاده گلوگاه ِ بــِن
بـَمیرم ….بـَمیرم صحرای ِ مردی ِ دا
بـَمیرم … بـَمیرم دست به چو مردی ِ دا
بـَمیرم … بـَمیرم نوشهر چالوسی ِ من
بـَمیرم … بـَمیرم ۳۰سال ِ سردی ِ من
بـَمیرم … بـَمیرم دریا ی ِ بندر گــِته
بـَمیرم … بـَمیرم مـِـه طرفدارای ِ دور بـَمیرم … بـَمیرم

دانلود آهنگ

امیدواریم از این آهنگ مازندرانی لذت برده باشید چنانچه در دانلود آهنگ ها مشکل داشتید و یا انتقاد و پیشنهادی داشتید در بخش نظرات نیلی موزیک مطرح نمایید تا رسیدگی شود .