اهنگ دایه دایه محمد میرزاوندی

اهنگ دایه دایه محمد میرزاوندی | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Mohammad Mirzavandi – Daya Daya

دایه دایه محمد میرزاوندی

متن اهنگ دایه دایه محمد میرزاوندی :

🔻زینَُ بَرگم بَوَنیت و اوُ مادیونم
خَوَرِه مه بوُریتو سی هالوُونم

زین و برگم را به مادیانم ببندید و خبر مرا برای دایی هایم ببرید

🔻دایَه دایَه وقت جنگه
قطار که بالا سرم پرش دِ شَنگه

ای مادر هنگام جنگ است و قطار (وسيله اي كه فشنگها را آن مي گذارند) بالای سرم پر از فشنگ است

🔻سنگرانه برمنت لشم در آریت
بورتم سی دالکم بونگمه وراریت

سنگرها را خراب كنيد و جنازه ام را در بیارید و جسد مرا ببرید برای مادرم تا برايم ناله و زاري كند

🔻موتورچي يواش بَرون دالكمه بينِم
شيرش حلال بَكِم بلكه بَميرِم

راننده يواش تر برو تا مادرم را ببينم و شيرش را حلال كند شايد كه من مُردم

🔻نازیه تو سی بکو جومه ورته
دُر کِردن دو قورسو شیر نرته

نازنین (مادر) تو سیاه بپوش جامه ات را چون در گورستان به خاک کردند شیر نرت را

🔻دایَه دایَه وقت جنگه
قطار که بالا سرم پرش دِ شَنگه

ای مادر هنگام جنگ است و قطار بالای سرم پر از فشنگ است

🔻قلایانه بگردیت چینه و چینه
لشکمه ور داریت کافر نیینه

قلعه ها را دیوار به دیوار بگردید و جنازه ام را بردارید تا کافری آن را نبیند

🔻موتورچي يواش بَرون دالكمه بينِم
شيرش حلال بَكِم بلكم بَميرِم

راننده يواش تر برو تا مادرم را ببينم و شيرش را حلال كند شايد كه من مُردم

🔻کاغذی ره بکنید و او دخترونم
بعدخوم شی نکنن و او دشمنونم

نامه ای بفرستید برای دخترانم تا بعد از من شوهر نکنند به دشمنانم

🔻دایَه دایَه وقت جنگه
قطار که بالا سرم پرش دِ شَنگه

ای مادر، ای مادر هنگام جنگ است و قطار بالای سرم پر از فشنگ است

🔻نازی تو سی بکو جومه ورته
دُر کِردن دو قورسو شیر نرته

نازنین (مادر) تو سیاه بپوش جامه ات را چون در گورستان به خاک کردند شیر نرت را

🔻موتورچي يواش بَرون دالكمه بينِم
شيرش حلال بَكِم بلكم بَميرِم

راننده يواش تر برو تا مادرم را ببينم و شيرش را حلال كند شايد كه من مُردم

🔻د قلا کرده وِ در شمشیر وِ دَسش
چی طلا بَرق می زنه لقام اسبش

از قلعه شمشیر به دست بیرون زده و لگام اسبش مانند طلا برق می زند

🔻برارونم خیلیین هزار هزارن
سی تقاص خینه مِه سَر وَر میارن

برادرانم خیلی هستند، هزار هزار و برای تقاص خون من بر خواهند خواست

دانلود آهنگ