دانلود آهنگ دا از محسن جلیل آزاد

آهنگ دا از محسن جلیل آزاد | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Mohsen Jalil Azad – Da

دا از محسن جلیل آزاد

 متن آهنگ دا از محسن جلیل آزاد :

«بیو بیو اِی دا سِتینوُم»
بیا بیا ای مادرم، عزیز دلم

«دِل بی دِلوُم تا تِیت بِشینوُم»
دل توی دلم نیست تا بیام و کنارت بنشینم

«دِل مِن دِلوُم نَمَندِه»
دل توی دلم نمانده

«تا خندِته بِوینوُم»
تا خنده ت رو ببینم

«کاش اِی خُدا بِمیروُم»
آرزو میکنم که بمیرم

«تا داغِتِ نَبینوُم»
ولی داغ تو رو نبینم

«دا نَکُنِه خاری بِرِه مِنِه پات»
خدا نکنه روز خاری در پایت رود مادرم،

«جونوُم دِرآ اَر بِدِراهِه هَرسات»
که جونم درمیاد اگر اشکهات دربیاد

«اِی دا سِتینِ جونوُم»
ای مادر، ای جان دلم

«چوچادِرِ بِهونوُم»
مانند ستون خیمه ای برای زندگیم

«شیرِ زَنونِ ایلی»
شیرزن زنان ایلم هستی

«بی مَریَمِ زَمونوُم»
مانند بی بی مریم زمانه ی منی

«اِی دا تیات دایوُم به هَرسا خینِه»
چشمهایت همیشه اشک آلود و پر درده مادرم،

«خَندی که هیشکی غُصِه تِ نَبینِه»
ولی همیشه میخندی که مبادا کسی متوجه غم و غصه هات بشه

«اِز بَس که دُنیا کِرده سَرگِروُنی»
آنقدر که این روزگار ناملایمات داشته

«پیر آبیدی، اِی دا مینه جَوونی»
پیر شدی اون هم توی جوانی، مادرم

«دا زِ غَمِ زَمونه، هَر رُو دِلِ تو خین بید»
مادرم….، از غم و غصه ی زمانه
دلت هر روز خون بوده

«آخِی غَم با تو سابه سا وای»

«دایه عَزیزوم، غَم وا تو هُم نِشین بی»
مادر ای عزیز جانم، غم و غصه شده همنشینت

«آی …… دایوُم تَشِ زَمونه»
آی…..، آتش زمانه، دائماّ

«مَه جونِ تُو بلازه»
….. در جان تو شعله ور بوده

«زخمت نواویه خوو، عزیزوم»
درحالی که هنوز زخم قبلیت خوب نشده، عزیزم،

«اِی دا عَزیزوم، اِی دا شیرینوم»
ای مادر عزیزم، ای شیرینی زندگیم،

«اِز نو یِ زَخمِ تازه»
دوباره یک زخم دیگه بهت زد

«اِی دا بِهِشتِ نیدوُم»
مادر، بهشت رو هم عوض نمیکنم،

«جا خَندِه یِ قَشَنگِت»
جای اون خنده های قشنگت

«بُنگِ کُرِت کُنِ اِی دا»
پسرت رو صدا کن، مادر

«تا دِل بِدوم به بَنگِت»
تا دل بدهم به صدایت

«تا دِل بِدوم به بَنگِت»
تا دل بدهم به صدایت

دانلود آهنگ