آهنگ دسم بئیر از ایرج رحمانپور

آهنگ دسم بئیر از ایرج رحمانپور با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ و ترجمه فارسی

Dasemeh Bir – Iraj Rahmanpour

دسم بئیر از ایرج رحمانپور

متن آهنگ دسم بئیر از ایرج رحمانپور :

دسم بئیر تا بکه گل دو تل حُشکِ دارِ درد
{دستم را بگیر تا دو دستِ این تن رنجورم، نیرو بگیرند}

تو چی میل زنه منه ،چی خین دِ رگیام بَگَرد
{تو بمانند شوق زنده ماندن ،مثل خون در رگهایم جریان یاب}

شون بیار تا سر بنیم ،زار بزنم ،سیر بگری ویام
{شانه هایت را بیاور تا سر روی آنها بگذارم و سیر گریه کنم}

ره بونم رو رو، د ِخی، وا چَنگ دِ چشیام
{تا بوسیله چنگ ، رودی از خون، از چشمهایم جاری کنم}

باریه برف ئو زیه باد، بادِ بی رحم ئو طوفونی
{برف آمده و بادی سخت و طوفانی شروع به وزیدن کرده است}

شل شَکَت می زنم زار، سر رَیا سرگردُونی
{و من خسته و لنگان بر سرراههای سردرگمی زاری می کنم }

گرم دَسِت ،یادگاری، تش ئو تژگایا قدیمه
{گرمای دستت خاطره و یادآور آتش و آتشگاههای قدیم است }

مخمل صِدات نشونی، پیونی تونو نَسیمه
{و نرمی صدایت ،نشانه ای از پیوند تو و نسیم(برخورد نفس با تارهای صوتی) است}

لاله داغ ِد دل اَقاقی خاموش
{گل لاله پر داغ و گل اقاقی ساکت مانده}

شقایق چاک چاک، بنوشه سی پوش
{شقایق سینه اش از درد چاک چاک شده و گل بنفشه سیاه پوشیده}

نه د دل آز، نه د لار جو، نه د پایام تاو رته
{نه میلی به رفتن دارم و نه توانایی رفتن، ونه پاهایم قوّت رفتن را دارند}

دسِمِه بئیر، ئو بوحو سیم، بیتِ کوچِ، تا بئینیم خاو رَته
{دستم را بگیر و برایم ترانه رفتن را زمزمه کن تابا هم خواب رفتن را ببینیم}

دسم بئیر تا بَکَه گُل، دو تَلِ حُشکِ دارِ درد
{دستم را بگیر تا دو دستِ این تن رنجورم نیرو بگیرند}

تو چی میل زنه مَنه، چی خین دِ رَگیام بَگَرد
{تو بمانند شوق زنده ماندن ،مثل خون در رگهایم جریان یاب}

دانلود آهنگ

 

 

آهنگ شنیار از ایرج رحمانپوررا هم از این لینک بشنوید .