دانلود دلتنگ ۲ از بیدل برزویی

اهنگ دلتنگ ۲ از بیدل برزویی | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Bidel Barzoei Deltang 2 

دلتنگ 2 از بیدل برزویی

تنظیم حسن تقی زاده
شعر حسین فروهر

متن اهنگ دلتنگ ۲ از بیدل برزویی :

لناو خونان هر شو وه دوو ته اگرم
لناو خیالان دست ته اگرم
اخر دلتنگیِ ته من ژه په ایخنه
کسگ تونه دلتنگیان ژه دل هلینه

اخر دلتنگیِ ته من ژه په ایخنه
کسگ تونه دلتنگیان ژه دل هلینه

وره دلتنگ ته بوم
وره از بی هدوروم
چما دل گوری یاره
چما از ژه ته دوروم
ژه بیکسی خاده جان
اشوتم امرم

اشوتم امرم
خاده جان
تا کینگا درد
تا کینگا وه هسترم

تا کینگا وه هسترم

 

 

 

 

 

شو تا صوه هواله دلتنگیانم ، دلتنگیانم
ساچه وقه هنه رشم خاده نزانم ، خاده نزانم
ژه من دوره دلبره من نه نه حق من
الا گنه من چیه بیژه بزانم

ژه من دوره دلبره من نه نه حق من
الا گنه من چیه بیژه بزانم

وره دلتنگ ته بوم
وره از بی هدوروم
چما دل گوری یاره
چما از ژه ته دوروم
ژه بیکسی خاده جان
اشوتم امرم

اشوتم امرم
خاده جان
تا کینگا درد
تا کینگا وه هسترم

تا کینگا وه هسترم

 

 

 

 

 

 

بینه گله دلبره من نفسه ته یه
دل اخازه پر بکشینه قفس ته یه
لسر ژونیه ته سامن بهاره یاره
وره برا نمینم له انتظاره

لسر ژونیه ته سامن بهاره یاره
وره برا نمینم له انتظاره

وره دلتنگ ته بوم
وره از بی هدوروم
چما دل گوری یاره
چما از ژه ته دوروم
ژه بیکسی خاده جان
اشوتم امرم

اشوتم امرم
خاده جان
تا کینگا درد
تا کینگا وه هسترم

تا کینگا وه هسترم

 

دانلود آهنگ