دانلود آهنگ رضا میران باد شمال

آهنگ رضا میران باد شمال | فایل صوتی با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Reza Miran –  Zalem

رضا میران باد شمال

متن آهنگ رضا میران باد شمال :

بِرمیاتو مرژنگیاکت شوم زَنه دل زارم
وریسکه دو گلارت روشه کرد شو تارم
پات بنی مین چشم جات مونم ورمیارم
پا بنی تا سر بنیم سینت بوه مزارم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم

بِرمیاتو مرژنگیاکت شوم زَنه دل زارم
وریسکه دو گلارت روشه کرد شو تارم
پات بنی مین چشم جات مونم ورمیارم
پا بنی تا سر بنیم سینت بوه مزارم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم

دور گرو لیوتم تو ونمه بیمارم
اسیر کنج لوتم تا ذل روز بیارم
شل و شکت و منه مسو شیت و خمارم
هه چی نزاکه کرده بیه آخر سلاتم
بیه آخر سلاتم
بیه آخر سلاتم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم

دور گرو لیوتم تو ونمه بیمارم
اسیر کنج لوتم تا ذل روز بیارم
شل و شکت و منه مسو شیت و خمارم
هه چی نزاکه کرده بیه آخر سلاتم
بیه آخر سلاتم
بیه آخر سلاتم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم

باد شمال خور بور برس و گوش یارم
د دکتری بیتره سر بیاره وا دیارم
ستینه زِنه ایمه میهام پل وش بیارم
شویا خو وم حرومه هی آساره میشمارم
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم ⠀
آخ ظالم دس خوم نی دوست دارم
ار بزننم و دار دس دت ورنمیارم

دانلود آهنگ