ریمیکس عروسی رامین بلوچ

ریمیکس عروسی رامین بلوچ | فایل صوتی با کیفیت بالا با لینک مستقیم به همراه متن آهنگ

Ramin Balouch – Aroosi Remix

ریمیکس عروسی رامین بلوچ

متن ریمیکس عروسی رامین بلوچ :

خوشی و قند دستمال بیادر جان مبارک
خوشی و قند دستمال بیادر جان مبارک
به یاران مبارک به دوستان مباراک
مبارک مبارک به یاران مبارک
خوشی و قند دستمال بیادر جان مبارک
خوشی و قند دستمال بیادر جان مبارک
به یاران مبارک به دوستان مباراک
مبارک مبارک به دوستان مباراک
شاه از رهی دور آمد با لشکر زور آمد
شاه اسب سمند دارد شاه بخت بلند دارد
اسب شاه کجا بندیم؟ در بته گل بندیم؟
طلا به خورجین دارد میل نازنین دارد
به شاه مبارک باشد هی خدا مرادش داده
امشب مبارک بادا، امشب مبارک بادا
با صف سیمین آمد به ناز و تمکین آمد
گل سفید و برتر چه نفس شیرین آمد
شاهدخت عروس قشنگ است
سر تا به پایش شرنگ است
که ماهی تابان واری حقیق و مرجان واری
سرخیل خوبان آمد هی به جمع یاران آمد
عروس مبارک بادا داماد مبارک بادا
مبارک است عزیزان امشب عروسی داریم
ز شهر روشنایی ببین عروسم یارم
مبارک است عزیزان امشب عروسی داریم
ز شهر روشنایی ببین عروسم یارم
زمین را گل بکاریم عروس و شاه میایه
خوشی به همرهی شان سواری مه میایه
مبارک است عزیزان امشب عروسی داریم
ز شهر روشنایی ببین عروسم یارم
ز شهر روشنایی ببین عروسم یارم
زیبا عروس و داماد هر دو کنار هم شد
زیبا عروس و داماد هر دو کنار هم شد
خانه ای بخت هر دو یارب همیشه آباد
خانه ای بخت هر دو یارب همیشه آباد
ای قشنگ عروس محفل برده ز شاهی ما دل
آیینه را بیارید در پیش هر دو خوش گل
آیینه را بیارید در پیش هر دو خوش گل
وخت ماښام ده ګلی رو رو
شور ده بنګرو ده کاندی رو رو
وخت ماښام ده ګلی رو رو
شور ده بنګرو ده کاندی رو رو
رو رو رازه نوی رو رو رازه
رو رو رازه نوی رو رو رازه
وخت ماښام ده ګلی رو رو
شور ده بنګرو ده کاندی رو رو
وخت ماښام ده ګلی رو رو
شور ده بنګرو ده کاندی رو رو
رو رو رازه نوی رو رو رازه
رو رو رازه نوی رو رو رازه

Khoshi o qand e destmaale byadar jaan mobarak
Khoshi o qand e destmaale byadar jaan mobarak
Ba yaaraan mobarak ba dostaan mobarak
Mobarak mobarak ba yaaraan mobarak
Khoshi o qand e destmaale byadar jaan mobarak
Khoshi o qand e destmaale byadar jaan mobarak
Ba yaaraan mobarak ba dostaan mobarak
Mobarak mobarak ba dostaan mobarak
Shah az raahe dur amad baa lashkare zor amad
Shah asbe samand darad shah bakhte beland darad
Asbe shah koja bandem? Dar bota e gol bandem?
Tela ba khorjin darad maile nazanin darad
Ba shah mobarak bashad hai khoda moradash daada
Imshab mobarak baadaa, imshab mobarak baadaa
Baa safe simin amad baa naaz o tamkeen amad
Gole safed o bartar che nafase shirin amad
Shahdokht arose qashang ast
Sar taa ba payesh sharang ast
Ke mahe taabaan ware haqiq o marjaan ware
Sarkhele khooban amad hai ba jame yaaraan amad
Aros mobarak baadaa damaad mobarak baadaa
Mobarak ast azizan imshab arosi darem
Ze shahre roshenaye bebin arosam yarem
Mobarak ast azizan imshab arosi darem
Ze shahre roshenaye bebin arosam yarem
Zamin ra gol bekarem aros o shah myaya
Khoshi ba hamrahe shaan saware mah myaya
Mobarak ast azizan imshab arosi darem
Ze shahre roshenaye bebin arosam yarem
Ze shahre roshenaye bebin arosam yarem
Zeba aros o daamaad har do kenare ham shod
Zeba aros o daamaad har do kenare ham shod
Khana e bakhte har du yarab hamesha abaad baadaa
Khana e bakhte har du yarab hamesha abaad baadaa
Ay qashang arose mahfel borda ze shahe maa dil
Ayena ra byared dar peshe har du khoshgel
Ayena ra byared dar peshe har du khoshgel
Wakhte makhaam de gole ro ro
Shor de bangro de kaande roro
Wakhte makhaam de gole ro ro
Shor de bangro de kaande roro
Ro ro raza nawe ro ro raaza
Ro ro raza nawe ro ro raaza
Wakhte makhaam de gole ro ro
Shor de bangro de kaande roro
Wakhte makhaam de gole ro ro
Shor de bangro de kaande roro
Ro ro raza nawe ro ro raaza
Ro ro raza nawe ro ro raaza

دانلود آهنگ