اهنگ زمونه از جاسم خدارحمی و محمدکاظم احمدی

اهنگ زمونه از جاسم خدارحمی و محمدکاظم احمدی | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Jasem Khoda Rahmi & Mohammad Kazem Ahmadi – Zamooneh

زمونه از جاسم خدارحمی

متن اهنگ زمونه از جاسم خدارحمی و محمدکاظم احمدی :

برق تیه ت کورم کِ بی اولین سیل

دل منه هم لیلا تا هوست بوور

داغ ترین خبر دنیی منی تو

وقتی سگارمه سوخت عطر نفست دوور

تو خوت دونی و عشقت دلم راضی نبیده

و پی گپل تو موندم که غم دنیامه دیده

چه گپل خشی زیم گذشتیم تا کسی بیم

ولی غافل ز حونه که هر دو بی کس ایبیم

زمونه پیرمو ک و ییک دو دیرمو کِ

وقتی باد میَلته نوازش ایکه مردم

نا محرم ترین محرم زمین عطرته رسوند و مشام مو لیلا

تا تو بی اولین تیرت قلبمه زی

تو عشقی یا هوسی مفهومت گنگه

تو لو تر کنی صد تا مجنونت مرده

واژه لیلا ولی دوست داشتنی

تو دردی دردی که درمونش کفره

تونه ترجیح داده و مرگ جامعه ت

ویسا که ویسادنت درمون درده

وقتی که بی کوشکو ترین لغزشت لیلا

قلب هزاران هزار مجنون بلرزه

ایگن تونه فرهنگت هرزه کرده

مِن شهری که هزارتا مجنون داری

بغلته فروختی و رهگذرل قلبت

لیلا تو عشقته ارزون دادی

تو خوت دونی و عشقت دلم راضی نبیده

و پی گپل تو موندم که غم دنیامه دیده

چه گپل خشی زیم گذشتیم تا کسی بیم

ولی غافل ز حونه که هر دو بی کس ایبیم

زمونه پیرمو ک و ییک دو دیرمو کِ

دانلود آهنگ