دانلود آهنگ زمونه ی سرد از مرتضی باب

آهنگ زمونه ی سرد از مرتضی باب | فایل صوتی همراه متن

Morteza Bab – Zamouney Sard

زمونه ی سرد از مرتضی باب

متن آهنگ زمونه ی سرد از مرتضی باب :

اخ واویلا که ریشه جگرم سهت
صدا واویلا و پا تا م سرم سهت
اخ واویلا دلوم درده دلوم درد
صد واویلا بمردم مو و جی خت

حالی ندارم – نگو ا روزگارم
ایشا بخونیت – تا مو بارون بوارم
حونم خرابه مردم ۲

روز خشم عزامه – غیره غم کی و بامه؟
دونم که داغت تا قیومت و نامه
زندیم عذابه مردم ۲

تو رنگت زرده – مو قلبم درده
خدایا سیچه زمونه بی ما سرده
یه طوری داغت – بلالوم کرده
ک بد بوینم اخ خشی و مو ورگرده

اگر ایدیدی چطوری بعدت
و جونم سیرم یه رو ولوم نیکردی
اگر ایدیدی چطوری بعدت
دلوم خین ویبو خین و دلوم نیکردی

چه داغی دیدم – چه تیری خردم
ککی افتاده ی – و خهک سردوم
بنالین اخ سی ککی جوونم مردم

تیر وم بزن ولی ای برده نه
خدا جونم بخا ولی ای درده نه
نه نه نه باور نیکنم
مو و ایقد بلا
مو و جومه ی کلون
مو و ناله ی عزا

صدای روی روی روی روی روی روی ایایه
بگیت اخی هیشکه رهنه نپایه
دعی کردوم جی که مرگت بیومه
خم ایمردم جی تو جونم درایه

نه زنده بوم بوینمت م خهک و خین افتادی
نه زنده بوم بوینمت م بی کسی جون دادی
قضی دو دهس قلمت قضای دارت ای وای
ککا نه وو دار رشید نه وی مزارت ای وای

سر لشت مردم ککا کم اوردم
وری بریم خیمه که خالیه وردم
داغ تو برنادم و بیخ و بن بردم

قضی لش سردت او رنگ و ری زردت
خت خو ولوم کردی ولوم نکه دردت
ندیدی زینب سیت چه خهکی من سر رت

دانلود آهنگ