دانلود آهنگ سرباز ۲ از بیدل برزویی

اهنگ سرباز ۲ از بیدل برزویی | فایل صوتی به همراه متن ترانه

Bidel Barzoei Sarbaz 2 

سرباز 2 از بیدل برزویی

تنظیم : حمید گلشنی
نوازنده : متین خرمی
شعر : حسین فروهر

متن اهنگ سرباز ۲ از بیدل برزویی :

سربازم دور ژه یارو دلاله مه
ژه عشق دلبره خه انالمه
رویگ ته دست یاره بگرمه
پر ورخم له آسمین بفرمه

پر ورخم له آسمین بفرمه

شوو تا صوه بی خه وویی
سربازم دور ژه یاره
از رویان اهیژم مرم له انتظاره
قرار له دل ناکوه یاره بوینم جاره
از عاشقو دین وی مه کشکا بوینم یاره

 

 

 

 

دلاله وه مرا گوت گره هری سربازیه
من گوت تشتگ نه نه سا ته دلال و کیویه

جان ژی بخازی دیمه سا جاره تو بکنی
بگر دست من هوال بروه خوشیان هنی

بگر دست من هوال بروه خوشیان هنی

شوو تا صوه بی خه وویی
سربازم دور ژه یاره
از رویان اهیژم مرم له انتظاره
قرار له دل ناکوه یاره بوینم جاره
از عاشقو دین وی مه کشکا بوینم یاره

 

 

 

 

سربازم دور ژه یارو دلاله مه
ژه عشق دلبره خه انالمه
رویگ ته دست یاره بگرمه
پر ورخم له آسمین بفرمه

پر ورخم له آسمین بفرمه

شوو تا صوه بی خه وویی
سربازم دور ژه یاره
از رویان اهیژم مرم له انتظاره
قرار له دل ناکوه یاره بوینم جاره
از عاشقو دین وی مه کشکا بوینم یاره

 

 

دانلود آهنگ