دانلود سرود ملی لبنان

سرود ملی لبنان فایل صوتی و لینک مستقیم دانلود همراه متن

سرود ملی لبنان 

متن سرود ملی لبنان :

كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم ملئ عين الزّمن سيفنا والقلم
سهلنا والجبل منبت للرجال قولنا والعمل فی سبيل الكمال
كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم
كُلّنا لِلوَطَن
شيخنا والفتی عند صوت الوطن أسد غاب متی ساورتنا الفتن
شرقنا قلبه أبداً لبنان صانه ربه لمدی الأزمان
كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم
كُلّنا لِلوَطَن
بحره برّه دُرّة الشَرقين رِفدُهّ برّهُ مالئ القطبين
إسمه عزّه منذ كان الجدود مجدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود
كُلّنا لِلوَطَن للعلی للعلم
كُلّنا لِلوَطَن

ترجمه فارسی :

«همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!
چشم عصور به شمشیر و قلم ما رشک می‌برد.
کوهستان و فراز و نشیب‌های میهن، مردانمان را تنومند و بیباک بار می‌آورد.
کردار و گفتار ما در راه رسیدن به کمال است.
همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!
همه ما برای میهن!

پیر و جوان ما در انتظار فراخوان وطن است!
و در روز مبادا همچون شیر غرانند.
قلب شرقمان برای همیشه لبنان است
پروردگار برای ابد آن را محفوظ نگه‌دارد.
همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!
همه ما برای میهن!

دریا و زمینش گوهر مشرق زمین‌اند.
کردار نیکش از شمال به جنوب زمین را فراگرفته‌است.
نام آن افتخارش بوده‌است از روز ازل؛نماد جاودانگی (سرو لبنان) افتخارش است.
همه ما برای میهن، پرچم و افتخارمان!
همه ما برای میهن!»

دانلود آهنگ