دانلود سرود ملی چین

سرود ملی چین فایل صوتی و لینک مستقیم دانلود همراه متن

 

سرود ملی چین  

متن سرود ملی چین :

خط چینی ساده :

起来! 不愿做奴隶的人们!
把我们的血肉, 筑成我们新的长城!
中华民族到了最危险的时候,
每个人被迫着发出最后的吼声。
起来! 起来!起来!
我们万众一心,
冒着敌人的炮火, 前进!
冒着敌人的炮火, 前进!
前进! 前进! 进!

خط سنتی چینی :

起來!不願做奴隸的人們!
把我們的血肉,築成我們新的長城!
中華民族到了最危險的時候,
每個人被迫着發出最後的吼聲。
起來!起來!起來!
我們萬眾一心,
冒着敵人的炮火,前進!
冒着敵人的炮火,前進!
前進!前進!進!

پین پین :

Qǐlái! Búyuàn zuò núlì de rénmen!
Bǎ wǒmen de xuèròu zhùchéng wǒmen xīnde chángchéng!
Zhōnghuá Mínzú dàoliao zùi wēixiǎnde shíhòu,
Měige rén bèipòzhe fāchū zùihòude hǒushēng.
Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái!
Wǒmen wànzhòngyīxīn,
Màozhe dírén de pàohuǒ, Qiánjìn!
Màozhe dírén de pàohuǒ, Qiánjìn!
Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn!

ترجمه فارسی :

همه آنانی که نمی‌خواهید برده باشید، بپا خیزید!

بگذار تا از گوشت و خون خود دیوار بزرگ دیگری بسازیم
حال که خلق چین به بلاخیزترین هنگامه خود رسیده‌است
هر یک از ما بایستی آخرین غریو خود را فریاد کند
بپا خیزید! بپا خیزید! بپا خیزید!
هزارهزار دل‌های ما، بسان یک قلب می‌تپد
از آتش دشمن نهراس، به پیش تاز!
از آتش دشمن نهراس، به پیش تاز!

پیش تاز! پیش تاز! پیش!

دانلود

 

پیش‌ تاختن داوطلبان نام سرود ملی جمهوری خلق چین (و هنگ‌کنگ و ماکائو) است که در این پست فایل صوتی ان را قرار داده ایم .

تاریخ رسمیت

۲۷ سپتامبر ۱۹۴۹ (Provisional)
۴ دسامبر ۱۹۸۲ Republic of China