اهنگ سیا حال ارزون

اهنگ سیا حال ارزون | فایل صوتی به همراه متن ترانه

SIA – cheap thrills

 

سیا حال ارزون

 

متن اهنگ سیا حال ارزون :

Come on , come on , turn the radio on
It’s Friday night and I won’t be long
Gotta do my hair, put my make up on
It’s Friday night and I won’t be long
‘Til I hit the dance floor
Hit the dance floor
I got all I need
No , I ain’t got cash
I ain’t got cash
But I got you, baby
Baby , I don’t need dollar bills to have fun tonight
(I love cheap thrills)
Baby , I don’t need dollar bills to have fun tonight
( I love cheap thrills )
But I don’t need no money
As long as I can feel the beat
I don’t need no money
As long as I keep dancing
Come on , come on , turn the radio on
It’s Saturday and I won’t be long
Gotta paint my nails , put my high heels on
It’s Saturday and I won’t be long
‘Til I hit the dance floor
Hit the dance floor
I got all I need
No , I ain’t got cash
I ain’t got cash
  But …

دانلود آهنگ

 

نظرات خود را درباره ی آهنگ های پخش شده در قسمت نظرات زیر پست ها بنویسید .