اهنگ شمی شوان از احمد خلیل

آهنگ شمی شوان از احمد خلیل با لینک مستقیم همراه متن

Ahmad Khalil – Shamy Shawan

شمی شوان از احمد خلیل

متن آهنگ شمی شوان از احمد خلیل :

ئەی شەمی شەوان ئەی شەمی شەوان

ئەی شەمی بە شەوق چلچرای شەوان

ئەی ژیانی من هەی ڕۆحی ڕەوان

ئەی ژیانی من هەی ڕۆحی ڕەوان

هەی گلێنەکەی دیەی بێخەوان

هەی گلێنەکەی دیەی بێخەوان

هەی عەنبەرین خاڵ سۆسەنی کڵاف

هەی ڕووناکایی ڕەشماڵانی جاف

هەی عەنبەرین خاڵ سۆسەنی کڵاف

هەی ڕووناکایی ڕەشماڵانی جاف

هەی من پەروانەی پەڕ سووتاوی تۆ

هەی من پەروانەی پەڕ سووتاوی تۆ

هەی من گیرۆدەی زۆلفی خاوی تۆ

هەی من گیرۆدەی زۆلفی خاوی تۆ

ئەی شەمی بە شەوق ئەی شەمی شەوان

ئەی شەمی بە شەوق ئەی شەمی شەوان

هەی شەمی بە شەوق چلچرای شەوان

تۆ جارێ نایەی بۆ سەر وەختی من

گوێ ناگری بە ئاه زامی سەختی من

تۆ جارێ نایەی بۆ سەر وەختی من

گوێ ناگری بە ئاه زامی سەختی من

ناپرسی ئاخۆ من بۆ تۆ چۆنم

بێباکیت لە تین قرچەی دەروونم

بێ مروەتیو کرد ئەی شەم دەربارەم

من بۆ تۆ قەیسی سیا ستارەم

بێ مروەتیو کرد ئەی شەم دەربارەم

من بۆ تۆ قەیسی سیا ستارەم

هەوای کوێستانت وا بۆ بووەوە

هەوای کوێستانت وا بۆ بووەوە

حەیفت کرد منت لە بیر چووەوە

حەیفت کرد منت لە بیر چووەوە

دانلود آهنگ